Premjeras Ukmergėje aptarė būsimus kelių rekonstrukcijos darbus
Uk­mer­gė­je pir­ma­die­nį vie­šė­jęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis su vie­tos val­džia ap­ta­rė pla­nuo­ja­mus ke­lių re­kons­truk­ci­jos dar­bus.

Vyriausybė pranešė, kad premjeras su Ukmergės savivaldybės vadovybe aptarė miesto pietinio aplinkkelio su tiltu per Šventąja įtraukimą į Lietuvos Susisiekimo plėtros strategiją.

Politikai taip pat kalbėjosi apie valstybinio krašto kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė rekonstrukciją.

Pranešime teigiama, jog premjeras informavo, kad planuojamas pietinis aplinkkelis bus įtrauktas į rengiamą strategiją, o kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė remonto darbai prasidės jau 2019-aisiais.

„Šiuo metu rengiama ir artimiausiu metu bus patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos aplinkkelių statybos planavimo ir atrankos metodika. Pagal ją bus reitinguojami visi planuojamų aplinkkelių ruožai ir parengtas prioritetinis aplinkkelių statybos sąrašas bei Ukmergės miesto pietinis aplinkkelis su tiltu per Šventąją įtrauktas į Lietuvos susisiekimo plėtros strategiją“, – pranešime cituojamas ministras pirmininkas.

„Taip pat jau numatyta, kad kitų metų kovą-balandį prasidės konkretūs kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė rekonstrukcijos darbai“, – pridūrė jis.

Premjeras su Ukmergės vadovais taip pat aptarė etatinį mokytojų darbo apmokėjimą ir skirtą papildomą finansavimą pedagogams, vaiko teisių apsaugos sistemos reformos įgyvendinimo eigą.

Per vizitą Ukmergės ligoninėje aptarti jai kylantys iššūkiai, kadangi ligoninei naujame gydymo įstaigų pertvarkos plane numatytas svarbus regioninės ligoninės, aptarnaujančios aplinkinius rajonus, statusas, teigia Vyriausybė.

S. Skvernelis taip pat dalyvavo jaunimo organizuotojo diskusijoje „Įžiebk pilietiškumo kibirkštį“ ir lankėsi baldų įmonėje „Narbutas Furniture Company“.