Pravieniškių kalėjimui vadovaus Dainius Sušinskas
Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mams-at­vi­ra­jai ko­lo­ni­jai va­do­vaus iki šiol lai­ki­no­jo va­do­vo par­ei­gas ėjęs Dai­nius Su­šins­kas. Jis lai­mė­jo pir­ma­die­nį vy­ku­sią at­ran­ką, ku­rio­je da­ly­va­vo du pre­ten­den­tai, skel­bia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

D. Sušinskas nuo pernai gruodžio ėjo laikinojo Pravieniškių kalėjimo vadovo pareigas.

2017 metų lapkritį tuometinė teisingumo ministrė Milda Vainiutė po Pravieniškėse atlikto audito atleido ilgametį pataisos namų vadovą Virginijų Ceslevičių.

Naują vadovą turės ir Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Šios įstaigos direktoriaus konkursą laimėjo dabartinis Vilniaus trečiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas Šilobritas, įveikęs kitus du pretendentus.

„Naujiems įkalinimo įstaigų vadovams bus keliami reikalavimai skaidrinti bausmių vykdymo sistemą. Pravieniškėse būtina atlikti įstaigos reorganizaciją, didinti pareigūnų skaičių ir gerinti jų kompetencijas, galbūt atsisakyti kai kurių netinkamai ir galimai neskaidriai savo pareigas atliekančių darbuotojų. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje būtina centralizuoti sveikatos priežiūros sistemą,“ – sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Atranką laimėjusių asmenų kandidatūros bus pateiktos patikrinti specialiosioms tarnyboms.