Pravieniškėse – riaušės?
An­tra­die­nį ga­vus pra­ne­ši­mą apie ga­lin­čias kil­ti riau­šes Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se vyk­do­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, pra­ne­šė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas. An­tra­die­nį ry­te Bend­ruo­ju pa­gal­bos cen­tro te­le­fo­nu SMS ži­nu­te bu­vo gau­tas Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ros ko­lo­ni­jos nu­teis­tų­jų pra­ne­ši­mas dėl ga­li­mų riau­šių Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se.

Kalėjimų departamentas praneša patikslinęs bendradarbiavimo su Viešojo saugumo tarnyba plane numatytus veiksmus, skirtus riaušių prevencijai ir viešosios tvarkos užtikrinimui.

Nuteistieji, kurie gali organizuoti neramumus, izoliuojami nuo kitų nuteistųjų, kiti, galintys trukdyti užtikrinti discipliną, bus perkeliami į kitas pataisos įstaigas.

Pasak Kalėjimų departamento, šiuo metu Pravieniškių pataisos namuose vykdomos prevencinės ir kitos viešo bei neviešo pobūdžio priemonės.

Kalėjimų departamento direktoriaus Roberto Krikštaponio teigimu, pareigūnai yra pasirengę suvaldyti nuteistųjų savivalę Pravieniškių pataisos namuose ir vykdys visas būtinas prevencines priemones.