Poryt Klaipėdoje startuos pėsčiųjų žygis per visą Lietuvą
Lap­kri­čio 13 – 21 die­no­mis Sau­su­mos ­pa­jė­gų ka­riai vyk­dys žy­gį pės­čio­mis, ne­šda­mi Sau­su­mos pa­jė­gų ir sa­vo vie­ne­to ­žy­gio vė­lia­vas. Kiek­vie­nas da­li­nys tu­ri pa­skir­tą marš­ru­tą, per ku­rį iš­di­džiai ­neš pa­jė­gų vė­lia­vą, o įvei­kęs pa­skir­tą at­kar­pą gar­bin­gai per­duos vė­lia­vą ki­tam ­vie­ne­tui iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu. 

„Sausumos pajėgos – skaitlingiausios ir per visą Lietuvą išsidėsčiusios pajėgos. Nuolat treniruodamiesi kartu, keisdami tarnybos vietas rotacijų metu, vieni kitus puikiai pažįstame, dėl to esame ypač vieningi, tarsi didelė šeima. Organizuodami šį žygį norime prisidėti prie atkurtos Lietuvos ir Lietuvos Kariuomenės šimtmečio iškilmių paminėjimo bei dar labiau sustiprinti mūsų – Sausumos pajėgų karių bei visų gyvenančių šalyje vienybę.“ – apie ambicingą pėsčiųjų žygio idėją kalbėjo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys.

Svarbiausią – Sausumos pajėgų žygio vėliavą – dalinių vadai perduos iš rankų į rankas iškilmingų ceremonijų metu, taip simboliškai perduodami atsakomybę nešti vėliavą kitam vienetui per savo atsakomybės rajoną. Žygio metu kariai įveiks maršrutą nešini ir savo dalinio žygio vėliavomis, kuriose pavaizduoti tų dalinių simboliai. Maršruto metu bus aplankomi partizanų kapai bei kitos atmintinos vietos bei trumpai atiduodama kariška pagarba, taip pagerbiant visų, kovojusių už Laisvę, atminimą. Vėliavą nešti gaus teisę geriausi dalinių kariai, o juos lydėti galės visi norintys.

Rikiuotės ir karinės ceremonijos yra karių etiketo, pagarbos ir drausmės išraiška. Ambicingas žygis pareikalaus ir nemažos ištvermės, mat kariams teks įveikti ne vieną dešimtį kilometrų. Viso per žygį bus įveikta daugiau nei 600 km., į žygį įsitrauks kariai iš daugiau nei 20 padalinių, tarp kurių ir Lietuvoje dislokuotas NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės atstovai.