Policija nustatė, kad Vilniuje nelegaliai prekiauta šventiniais fejerverkais
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai, veik­da­mi pa­gal pre­ven­ci­nių veiks­mų pla­ną „Pi­ro­tech­ni­ka-2018“, in­ter­ne­te ap­ti­ko skel­bi­mą, aki­vaiz­džiai ne­le­ga­liai siū­lan­tį įsi­gy­ti pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių.

Pareigūnų įtarimai pasitvirtino. Į sutartą susitikimą atvykusio pardavėjo automobilyje buvo rasta 13 rūšių, apie 150 vienetų įvairių gaminių, įtariama, šiuo metu turimais turimais duomenimis, atvežtų iš užsienio. Pardavėjui gresia atsakomybė, numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 127 str. 1 d.

Policijai žinomas ne vienas atvejis kai žmonės nukenčia nuo nekokybiškų fejerverkų, todėl primename juos pirkti tik nustatytose prekybos vietose, iš licencijas turinčių pardavėjų.

Gali būti, kad neatsakingo, nelegalaus pardavėjo netikamomis sąlygomis laikyti, neatsargiai pervežami ar iš nepatikimo gamintojo įgyti fejerverkai tampa potenceliai daug labiau pavojingi nei įprasti – o juk ir pastarieji reikalauja itin didelio atsargumo juos naudojant.