Pokyčiai Telšių valdžioje: atleisti vicemeras, administracijos direktorius
Tel­šių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė iš par­ei­gų at­leis­ti so­cial­de­mo­kra­tus ra­jo­no vi­ce­me­rą Kęs­tu­tį Gu­sa­ro­vą ir ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių Sau­lių Ur­bo­ną.

Taryba svarsto aukštų pareigūnų atleidimą, šiemet žlugus rajoną valdžiusiai koalicijai ir formuojantis naujai daugumai – jos nuošalyje liktų meras „darbietis“ Petras Kuizinas.

Slaptame balsavime už K. Gusarovo atleidimą pasisakė 14 tarybos narių, 12 buvo „prieš“. Administracijos direktorius atleistas 15-ai politikų balsavus „už“ ir 11-ai buvus „prieš“.

Šiuo metu taryba sprendžia dėl dviejų administracijos direktoriaus pavaduotojų „darbiečių“ Kęstučio Anglicko ir Rimanto Žebrausko atleidimo.

Valdančiosios koalicijos savivaldybės taryboje oficialiai nėra nuo žiemos, kai iš jos pasitraukė konservatoriai, o vėliau du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai.

Liepą su „darbiečiais“ koalicijoje taip pat dirbę socialdemokratai paskelbė, kad su konservatoriais ir dviem laisvais savivaldybės tarybos nariais sieks atleisti Darbo partijai priklausančius administracijos direktoriaus pavaduotojus.

Meras P. Kuizinas į tai atsakė pasiūlydamas iš pareigų atleisti socdemus K. Gusarovą ir S. Urboną. Pastarąjį meras anksčiau šiais metais jau bandė atleisti du kartus.

Socialdemokratai teigia, kad darbas su Darbo partija ilgainiui tapo neįmanomas, o siekdamas atleisti administracijos direktorių meras norėjo sumažinti jo galimybes kitų metų tiesioginiuose merų rinkimuose.

Konservatoriai tvirtino su socdemais į koaliciją einantys, nes nemato kitų alternatyvų išsaugoti stabilumą savivaldybėje.

Besiformuojanti nauja valdančioji dauguma sako turinti 14 iš 27 balsų rajono savivaldybės taryboje.

Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų vasario – kovo mėnesiais.

Telšių rajono savivaldybėje gyvena per 40 tūkst. žmonių.