Po festivalio – net 16 ikiteisminių tyrimų
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sio Kark­lės mu­zi­kos fes­ti­va­lio me­tu po­li­ci­ja pra­dė­jo 16 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Kaip pir­ma­die­nį pra­ne­šė Klai­pė­dos aps­kri­ties po­li­ci­ja, ke­tu­rio­li­ka iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ta dėl dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­cho­tro­pi­nė­mis me­džia­go­mi, vie­nas – dėl ne­ti­krų pi­ni­gų lai­ky­mo ar rea­li­za­vi­mo, dar vie­nas – dėl su­nkaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

1991 metais gimęs sunkią galvos traumą patyręs vaikinas iš Karklės kaimo į ligoninę buvo pristatytas šeštadienį prieš vidurdienį. Jis paguldytas į Reanimacijos skyrių. Sulaikytas ir į areštinę uždarytas 1980 metais gimęs įtariamasis.

Kelių policijos tarnyba renginio metu patikrino 700 transporto priemonių vairuotojus. Tarp jų buvo 11 neblaivių, 24 neviršijo įstatymu leistos neblaivumo ribos.