Pirmi žingsniai iškraustant Lukiškių kalėjimą
Teis­mo nuo­spren­džio lau­kian­tys su­im­ti as­me­nys nuo ru­dens ga­lės ka­lė­ti ne tik ke­tu­riuo­se tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se, bet ir pa­tai­sos na­muo­se. Tai nu­ma­tan­tį įsa­ky­mą pa­si­ra­šė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Perkėlus suimtuosius į kitas laisvės atėmimo įstaigas pagerės ir suimtųjų gyvenimo sąlygos, bus užtikrintos svarbiausios žmogaus teisės. Iki šiol daugiausia nuteistųjų skundų tiek nacionaliniai teismai, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismas gaudavo būtent dėl jų kalinimo sąlygų Lukiškėse ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, – pranešime teigia E. Jankevičius.

Įsakyme taip pat numatyta, kad teismo skirtą kalėjimo režimo bausmę bus galima atlikti visose laisvės atėmimo įstaigose.

Iki šiol tokios rūšies bausmę buvo galima atlikti tik Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

Ministerija pažymi, kad šiais pokyčiais sukuriamos teisinės prielaidos pradėti nuteistųjų ir suimtųjų perkėlimą iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į kitas įkalinimo įstaigas. Dalį asmenų iš Lukiškių į kitas įstaigas ketinama perkelti iki šių metų pabaigos.

Teisingumo ministerija praėjusią savaitę paskelbė inicijuojanti skubų sostinės centre esančio Lukiškių kalėjimo iškėlimą. Šį kalėjimą iškelti anksčiau nesėkmingai bandė ir kelios kitos Vyriausybės.

Šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomi 284 suimtieji ir 423 nuteistieji. Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomas 141 suimtasis ir 190 nuteistųjų, Kauno tardymo izoliatoriuje – 149 suimtieji ir 124 nuteistieji, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose – 20 suimtųjų ir 74 nuteistieji.