Piktnaudžiavimu įtariamas „Kauno švaros“ vadovas išleistas į laisvę
Tei­sė­sau­gos įta­ri­mų su­lau­kęs Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos mies­to ūkio prie­žiū­ros ir at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės „Kau­no šva­ra“ va­do­vas Da­lius Tu­my­nas ir pa­pir­ki­mu įta­ria­mas vers­li­nin­kas po 48 val. su­lai­ky­mo iš­leis­ti na­mo, skel­bia „Kau­no die­na“. 

Dienraščio žiniomis, antras įtariamasis yra bendrovės „Galuotas“ direktorius Algimantas Tareilis.

Kauno apygardos prokuratūros atstovė spaudai Izabelė Bočkienė informavo, kad nebus kreiptasi į teismą dėl įtariamųjų suėmimo. D. Tumynui ir privačios bendrovės vadovui skirtos švelnesnės kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.

Darbdavio iniciatyva D. Tumynas 3 mėnesiams nušalintas nuo „Kauno švaros“ generalinio direktoriaus pareigų.

BNS primena, kad antradienį sulaikytiems D. Tumynui Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė įtarimus dėl piktnaudžiavimo, verslininkui pareikšti įtarimai papirkimu.

STT „Kauno švaroje“ ir privačios bendrovės patalpose antradienį atlikto kratas, paėmė tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.