Pasvalys statosi Žygimantą Augustą
Gruo­džio 7-ąją Pa­sva­ly­je nu­ma­ty­ta ati­deng­ti pa­mink­lą šį mies­tą iš­gar­si­nu­siam Len­ki­jos ka­ra­liui bei Lie­tu­vos di­džia­jam ku­ni­gaikš­čiui Žy­gi­man­tui Au­gus­tui.

Po mėnesio, minint Pasvalio 521-ąjį gimtadienį, šio miesto centre bus atidengiamas paminklas Lenkijos karaliui bei Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui, kuris 1557 metų rudenį atvykęs į Pasvalį pasirašė tris didžiulę istorinę svarbą turėjusias sutartis su Livonijos magistru Vilhelmu Fiurstenbergu ir taip išgarsino šį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakraščio miestą.

Paminklas karaliui

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys bei paminklo Žygimantui Augustui pastatymo iniciatyvinės grupės vadovas Vladas Vitkauskas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog idėją pastatyti paminklą šiam valdovui išpuoselėjo patys pasvaliečiai po to kai į juos kreipėsi Vilniuje gyvenantis pasvališkis, Pasvalio rajono garbės pilietis Pranas Kiznis, kuris pasiūlė įamžinti Pasvalio istorijai svarbias asmenybes. „Iš pradžių buvome išrinkę net devynis įamžinimo vertus asmenis, tačiau galiausiai nutarėme, jog labiausiai norėtume savo mieste turėti Žygimanto Augusto paminklą“, – sakė V. Vitkauskas.

Rajono tarybos narys pabrėžė, jog Žygimantas Augustas Pasvalyje jau yra įamžintas ant tilto per Svalios upę pritvirtintoje atminimo lentoje, kur įrašyta, jog 1557 metais jis pasirašė sutartis, kuriomis Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė bei Livonijos ordinas susitelkė kovai prieš kylančią Rusijos grėsmę. Tai būta trijų sutarčių, kurių viena vadinosi restitucijos sutartimi, antroji buvo įvardijama taikos sutartimi, trečioji sutartis reiškė sąjungą, sudarytą prieš Maskvos kunigaikštį. Pabrėžiama, jog šios sutartys nutraukė iki tol vykusias Livonijos ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kovas bei įpareigojo sujungti jėgas tuo atveju, jei prasidėtų Rusijos puolimas. Teigiama, jog šios sutartys Pasvaliui ypač svarbios todėl, kad šio miesto vardą įrašė į Europos istoriją.

Autoriai – ukrainiečiai

V. Vitkauskas teigė, jog Pasvalio krašto garbės pilietis P. Kiznis ne vien iškėlė idėją įamžinti Pasvaliui svarbias asmenybes, iš kurių verčiausiu buvo išrinktas Žygimantas Augustas, bet taip pat ėmėsi finansuoti jam skirto paminklo pastatymą. „Drauge kviečiame prie paminklo pastatymo prisidėti ir daugiau norinčių ir galinčių tai padaryti. Tai būdas parodyti bendruomeniškumą“, – sakė V. Vitkauskas. Jis pabrėžė, jog paminklo statybomis rūpinamasi nuo vasaros, buvo rengtas konkursas labiausiai pasvaliečiams patinkančiam paminklui išrinkti. „Šiam konkursui buvo pateikti du paminklo variantai, kurie pasirodė pernelyg stilizuoti, tad nutarta, kad paminklą, kuriam pinigų skiria mecenatas, kurtų Ukrainos meistrai“, – sakė V. Vitkauskas.

Pasak jo, jau pagamintas ir netrukus į Pasvalį bus atvežtas dviejų metrų aukščio iš granito iškaltas postamentas, o vėliau bus atgabenta ir bronzinė pusantro metro aukščio Žygimanto Augusto statula, kurioje jis pavaizduotas iki liemens. „Tai nebus valdovo biustas, menininkai bronzinę paminklo dalį vadina skulptūra“, – patikslino V. Vitkauskas. Jis sakė, jog paminklo Žygimantui Augustui autoriai – Ukrainos skulptoriai Olesis Sidorukas ir Borisas Krylovas. Abu jie drauge su skulptoriumi Artūru Sakalausku kūrė Kaune pastatytą „Laisvės kario“ statulą. Sutvarkyti paminklui skirtą vietą, esančią skvere prie centrinės Pasvalio Vilniaus gatvės, ėmėsi Pasvalio rajono savivaldybė.