Pasitraukus R. Šimašiui liberalai renka naują kandidatą į Vilniaus merus
Li­be­ra­lų są­jū­džio Sos­ti­nės sky­rius kan­di­da­tą į me­rus rinks iš pen­kių pre­ten­den­tų. Šiuos pen­kis po­li­ti­kus iš­kė­lė pir­ma­die­nį po­sė­džia­vu­si sky­riaus ta­ry­ba.

„Pirmiausia, mes su jais kontaktuosime ir klausime, norėtų jie kandidatuoti, ar ne, – BNS sakė skyriaus pirmininkas Vytautas Tamošiūnas. – Gruodžio 4 dieną jie bus pateikti visuotiniam susirinkimui galutinai apsispręsti dėl kandidato“.

Pasak jo, trys iš pretendentų yra Liberalų sąjūdžio nariai, vienas priklauso partijos frakcijai Seime, o dar vienas yra nepartinis.

V. Tamošiūnas teigė, kad pirmadienį skyriaus taryba taip pat aptarė kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius sąrašą, jis irgi bus galutinai tvirtinamas gruodžio 4 dieną.

Liberalai prieš kelias savaites reorganizavo Vilniaus skyrių, jį palikus pirmininkei Aušrinei Armonaitei bei Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, kitiems jų šalininkams.

Šie politikai nusprendė kitų metų savivaldos ir merų rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o su komiteto sąrašu.

Liberalų sąjūdžio valdyba spalį nurodė šį sprendimą persvarstyti, tačiau skyrius partijos valiai nepakluso.

A. Armonaitė praėjusią savaitę paskelbė kurianti naują liberalų partiją.