Pasilikti Šiauliuose vilios stipendijomis
Šiau­liuo­se bus pra­dė­tos mo­kė­ti sti­pen­di­jos mies­te be­si­mo­kan­tiems moks­lei­viams ir stu­den­tams, ku­rie po moks­lų čia ir liks dirb­ti, skel­bia „Lie­tu­vos ry­tas“.

Universiteto ar kitos aukštosios mokyklos studentas galės kas mėnesį gauti po 152 eurus per mėnesį, profesines studijas pasirinkę mokiniai – 76 eurų išmoką. Šios paramos jauniems specialistams nereikės grąžinti, tačiau jie privalės susirasti darbdavį, kuris garantuotų, kad jaunuolis bent trejus metus baigęs mokslus dirbs pagal įgytą kvalifikaciją.

Iki metų pabaigos stipendijoms numatyta 150 tūkst. eurų, stipendininkai privalės pateikti laidavimo raštą, pagal kurį, šiems neįvykdžius įsipareigojimų, draudimo bendrovė miestui atlygins po 1000 eurų už kiekvienus studijų ar mokslo metus. Tokį pat finansinį įsipareigojimą turės prisiimti ir darbdavys.