Pasieniečiai išgelbėjo Baltijos jūroje Estijos kateriu plaukusius žmonės
Pa­sie­nie­čiai sek­ma­die­nį iš­gel­bė­jo ke­tu­ris Es­ti­jo­je re­gis­truo­tu ka­te­riu plau­ku­sius žmo­nes, pra­ne­ša Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Teigiama, kad pranešimas apie 11 kilometrų nuo Klaipėdos dreifuojantį katerį gautas vėlų sekmadienio vakarą. Apie variklio gedimą pranešė patys kateriu plaukę užsieniečiai.

Pasieniečiai į pagalbą pasiuntė savo turimą katerį „Boomeranger“, kuris padėjo jūroje dreifavusiam Estijos kateriui saugiai pasiekti Klaipėdos uostą.

VSAT duomenimis, kateriu plaukė 44-erių Estijos pilietis bei 36, 44 ir 45 metų Estijoje nuolat gyvenantys žmonės be pilietybės. Medikų pagalbos nė vienam iš jų neprireikė.