Partizano muziejus įsikurs išpirktame name
Pa­sku­ti­nio Aukš­tai­ti­jos par­ti­za­no An­ta­no Krau­je­lio (1928–1965) at­mi­ni­mo puo­se­lė­to­jai ra­gi­na au­ko­ti lė­šas, rei­ka­lin­gas na­mui, ku­ria­me žu­vo šis ko­vo­to­jas už mū­sų ša­lies lais­vę, įsi­gy­ti. Ja­me ža­da­ma įkur­ti mu­zie­jų, ko­kio Lie­tu­va dar ne­tu­ri.

Lėšos, už kurias iš privačių savininkų bus nupirktas lūšna virtęs Utenos rajono Papiškių kaime stovintis namas, jau pradėtos rinkti. Sodybą planuojama paversti muziejumi, atspindinčiu legendinio partizano gyvenimą. Pagrindiniu muziejaus eksponatu turėtų tapti name atkurta išskirtinės konstrukcijos slėptuvė.

Muziejaus kūrimą inicijuoja Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo vadovas Vilius Aleksandras Maslauskas.

Ne vienų metų siekis

V. A. Maslauskas „Lietuvos žinioms“ pasakojo, jog sodybą, kurioje žuvo A. Kraujelis, jau daug metų siekiama paversti muziejumi. Fondo vadovas apgailestavo, kad su šios sodybos savininkais iki šiol nepavykdavo susitarti dėl jos įsigijimo, o privačiose valdose kurti muziejaus nenorėta. „Labai gaila, jog savininkai šią kultūros paveldo objektu pripažintą sodybą nugyveno, bet džiugu, kad su vienu jos savininku, atstovaujančiu visų trijų savininkų interesams, pasirašėme notaro patvirtintą sutartį“, – sakė jis. Anot V. A. Maslausko, sutartyje numatyta, kad fondas sodybą pirks už 23 200 eurų. „Tačiau pirmiausia šiuos pinigus turime susirinkti. Tikimės aukotojų geranoriškumo įamžinant paskutinio Lietuvos partizano atminimą“, – kalbėjo fondo vadovas.

Jis pažymėjo, kad okupacinio režimo represinių struktūrų nuolat persekiotas A. Kraujelis visus kovos už Lietuvos laisvę metus buvo priverstas slapstytis. Viena jo slaptaviečių buvo tapęs svainio namas Papiškių kaime, jį šis pastatė 1957 metais grįžęs iš sovietinės tremties. Statant namą po krosnimi buvo įrengta nedidelė slėptuvė. „Dabar name slėptuvės nebėra, apie ją žinoma iš užrašytų liudininkų atsiminimų“, – sakė V. A. Maslauskas. Jo teigimu, kuriant muziejų svarbu atstatyti slėptuvę, tokią, kokia ji buvo. „Žmonės, ypač jaunimas, privalo žinoti, kokiomis sąlygomis gyveno kovotojai“, – pabrėžė jis.

Negali skirti pinigų

Būtent šioje slėptuvėje A. Kraujelis slėpėsi savo žūties dieną – 1965 metų kovo 17-ąją. Partizano artimųjų liudijimai byloja, kad tądien Papiškių kaime A. Kraujelio ieškoję ir nuodugniai namą išnaršę sovietinių karinių struktūrų „tvarkdariai“ po grindimis įrengto bunkerio taip ir neaptiko, tad buvo beišeinantys, kai kažkuris jų išgirdo barkštelint kibirą, stovintį ant slėptuvės. Taip slėptuvę rado, o joje aptiko partizaną, šis ėmė atsišaudyti. Išsigandę persekiotojai iš namo išlėkė į lauką, o kovotojas nusišovė namo palėpėje.

Jo kūnas, pasak V. A. Maslausko, buvo nuvežtas į Utenos morgą, o vėliau atsidūrė nežinia kur. „Turime vilčių, kad vienas garsiausių partizaninės kovos dalyvių A. Kraujelis užkastas Vilniaus Našlaičių kapinėse. Tikimės, kad jo palaikai bus rasti“, – kalbėjo fondo vadovas.

Utenos rajono meras Alvydas Katinas teigė, jog savivaldybė neturi teisinių galimybių iš savo biudžeto paremti A. Kraujelio sodybą išpirkti ketinančio fondo. Tačiau, anot mero, ir jis pats, ir savivaldybės administracijos darbuotojai dės pastangas viešinti fondo iniciatyvą, ragins uteniškius aukoti lėšas sodybai išpirkti.

„Savivaldybės interneto svetainėje jau esame paskelbę raginimą aukoti pinigus, nurodėme sąskaitos numerį“, – sakė A. Katinas. Jis taip pat tikino organizavęs susitikimą su Utenos regiono verslininkais, jame buvo pristatyta iniciatyva sodyboje įrengti muziejų. Utenos rajono savivaldybė talkins įrengiant muziejų, o vėliau neabejotinai bendradarbiaus jį prižiūrint.