Pareigūnai atliko kratas Pravieniškių pataisos namuose
Šeš­ta­die­nį par­ei­gū­nai vyk­dė kra­tas an­tra­me sek­to­riu­je esan­čio­se nu­teis­tų­jų gy­ve­na­mo­sio­se ir bui­ti­nė­se pa­tal­po­se. Kra­tų me­tu par­ei­gū­nai ra­do 7 mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus, 15 SIM kor­te­lių, 10 li­trų rau­go, 1 iš­ma­nų­jį lai­kro­dį.

Kaip praneša Kalėjimų departamentas, tą pačią dieną skirtingu laiku, skirtingose patalpose pareigūnai rado įrengtas slėptuves, kuriose buvo apie 100 paketėlių su įvairių spalvų milteliais, galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Pradėti du ikiteisminiai tyrimai pagal baudžiamojo kodekso 259 str. „Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“. Ikiteisminius tyrimus organizuoja ir kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra.

Sekmadienį ryte pataisos namų antrame sektoriuje bausmę atliekantis nuteistasis, necenzūriniais žodžiais išreiškė nepasitenkinimą administracijos veiksmais dėl atliekamų kratų, nevykdė teisėtų pareigūnų nurodymų laikytis teisės aktais nustatytos tvarkos, bandydamas paveikti kitus nuteistuosius taip pat aktyviai reikšti nepasitenkinimą. Apie 11 val. jis nuėjo į savo gyvenamąją patalpą ir netrukus išėjo susižalojęs ranką. Kol medikai ją tvarstė, nuteistasis šaukė, kad ir toliau žalosis bei „suks judesį“ taip, kad pareigūnai nespės lakstyti, teigiama departamento išplatintame pranešime.