Panevėžiui – 34 tūkst. eurų bauda
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba sky­rė 34,2 tūkst. bau­dą Pa­ne­vė­žiui – ji skir­ta už ne­nu­trauk­tą ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo su­tar­tį su bend­ro­ve „Pa­ne­vė­žio spe­cia­lus au­to­trans­por­tas“.

Pasak tarybos, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar šių metų sausį patvirtino tarybos išvadą, kad savivaldybė, paskyrusi įmonę teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, pažeidė sąžiningos konkurencijos principus.

Savivaldybė privalėjo iki balandžio 4 dienos nutraukti sutartį ir konkurso būdu atrinkti naują paslaugų teikėją, tačiau, nutraukusi sutartį, ji pasirašė laikiną sutartį su „Panevėžio specialiuoju autotransportu“, o konkursą planuoja baigti 2019 metų liepą.

„Savivaldybė privalėjo suorganizuoti konkursą ir atrinkti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėją. Tą savivaldybė turėjo padaryti per tris mėnesius – iki šių metų balandžio, tačiau jokių realių veiksmų nesiėmė net ir po to, kai taryba pradėjo tyrimą dėl nustatytų įpareigojimo nevykdymo“, – pranešime spaudai sakė tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė.

Tai pirmas kartas, kai institucija pasinaudojo pernai Konkurencijos įstatyme numatyta galimybeskriti baudą už įpareigojimų neįvykdymą.