Panevėžio meras lieka nušalintas nuo pareigų
Ko­rup­ci­ja įta­ria­mas Pa­ne­vė­žio me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas lie­ka nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas, at­me­tęs įta­ria­mo­jo skun­dą.

Teismas paliko galioti pernai gruodžio 19 dieną pratęstą mero nušalinimą trims mėnesiams iki kovo 20 dienos.

Įtariamojo mero skundą atmetęs apygardos teismas pažymėjo, kad procesinė prievartos priemonė turi būti tęsiama, siekiant greičiau ir nešališkiau išnagrinėti nusikalstamas veikas, kuriomis jis įtariamas.

Kadangi nusikalstamos veikos susijusios su R. M. Račkausko pareigomis, teismo įsitikinimu, yra tikimybė, kad jis gali daryti neteisėtą poveikį kitiems proceso dalyviams.

Ši Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama.

Prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas R. M. Račkauskas nuo pareigų nušalintas nuo pernai birželio 21-osios.

Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.