Panevėžio meras dar 3 mėnesius neis pareigų
Ko­rup­ci­ja įta­ria­mas Pa­ne­vė­žio me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas dar trims mė­ne­siams nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas.

Pasak teismo, nušalinimo pratęsimo motyvai išlieka tie patys: eidamas Panevėžio miesto savivaldybės mero pareigas R. M. Račkauskas galėtų daryti naujas nusikalstamas veikas, trukdyti procesui, daryti įtaką savivaldybės ar su ja susijusių įstaigų ir įmonių darbuotojams, kitiems asmenims, susijusiais su juo tarnybiniais ryšiais.

Ši nutartis per savaitę gali būti skundžiama.

Prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas R. M. Račkauskas nuo pareigų nušalintas nuo birželio 21-osios.

Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus.