Pabūgo netekti ežero pakrantės
Ša­lia Svė­da­sų mies­te­lio kran­tus ska­lau­jan­čio Alau­šo eže­ro šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos ini­cia­ty­va ėmus for­muo­ti že­mės skly­pus, žmo­nės su­ki­lo gin­ti eže­ro pa­kran­tės.

Prieš porą metų prie Anykščių rajone, Svėdasuose, tyvuliuojančio Alaušo ežero įsirengę paplūdimį ir poilsiui reikalingą infrastruktūrą, vietos gyventojai sugalvojo nutiesti pontoninį lieptą į ežerą. Tik tada bendruomenė sužinojo neturinti teisės į ežero pakrantėje esančią žemę, nes Anykščių rajono savivaldybės administracija ėmėsi iniciatyvos formuoti žemės sklypus. Tai sukėlė žmonių nerimą, kad ežero pakrantėje esantys sklypai bus parduoti, o jie, nors ir gyvens prie šio ežero, juo galės grožėtis tik iš tolo.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis gyventojus bando raminti, kad sklypai prie Alaušo ežero formuojami siekiant rajone įvesti tvarką.

Žmonės sunerimo, kad Alaušo ežero pakrantėje esantys sklypai bus parduoti, o jie, nors ir gyvens prie šio ežero, juo galės grožėtis tik iš tolo.

Svarbi kiekviena pėda

Asociacijos Svėdasų bendruomenės pirmininkas Arvydas Kilius „Lietuvos žinioms“ teigė, jog paplūdimį valstybinėje žemėje svėdasiškiai įsirengė prieš tai sudarę ten esančios valstybinės žemės panaudos sutartį. „Deja, toliau tęsti paplūdimio įrengimo darbų, statyti pontoninio liepto nebeturime teisės, nes savivaldybės administracijos iniciatyva paplūdimio teritorijoje formuojami žemės sklypai“, – konstatavo A. Kilius. Pasak jo, būtent šį faktą jo vadovaujamai asociacijai raštu patvirtino Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Laimonas Čiakas, į kurį kreipėsi sunerimę svėdasiškiai.

„Deja, Alaušo ežeras vis labiau pelkėja, prieiti prie jo vis sunkiau, todėl mums svarbi kiekviena jo pakrantės pėda“, – sakė A. Kilius. Tad, rūpindamasi išsaugoti paplūdimį, Svėdasų bendruomenė suskubo rinkti protesto parašus, kad būtų nutrauktas reprezentacinio ir Svėdasų gyventojams bei šios vietovės svečiams ypač vertingo valstybinės žemės sklypo performavimas bei vėliau galintis būti organizuojamas pardavimas viešajame aukcione. Rašte reikalaujama atsižvelgti į bendruomenės valią.

Gina pliažą

Žmonių susirūpinimą Alaušo pakrante liudija tai, jog jau pusė iš 800 Svėdasų gyventojų padėjo parašus, kad nauji žemės sklypai joje nebūtų formuojami. A. Kilius akcentavo, kad nediduką paplūdimį įsirengę svėdasiškiai jį labai brangina. Į paplūdimį, esantį prie Alaušo ežero, veda nedidukė gatvelė, kurią puikiai žino vietos žmonės, tačiau ji nežinoma pro šią tranzitinę vietovę pravažiuojantiems keliautojams.

Bendruomenės vadovas pasakojo, kad vietos gyventojai net atsisakė įrengti paplūdimio link vedančią rodyklę. „Jie nori ir toliau ramiai mėgautis ta poilsio zona“, – sakė A. Kilius. Jam pritarė ir Svėdasų parapijos klebonas Raimundas Simonavičius, kuris solidarizuojasi su parapijiečiais ir palaiko jų protestą.

Siekia įvesti tvarką?

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka nepanoro atsakyti į „Lietuvos žinių“ klausimą, ar pagrįstas svėdasiškių nerimas. Esą komentarai šiuo klausimu bus teikiami po susitikimo su vietos bendruomene. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis patikino, kad minėti sklypai Svėdasuose formuojami stengiantis įvesti tvarką. „Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų rajone dar daug netvarkos dėl to, kad nėra suformuoti žemės sklypai, juosiantys mokyklas, darželius bei daugybę kitų įstaigų“, – sakė meras. Anot jo, būtent tada, kai bus suformuotas žemės sklypas, jame ir bus galima rengti modernų paplūdimį, tiesti lieptą į ežerą bei atlikti kitus darbus. Be to, jis pabrėžė, jog sklypai formuojami dar ir todėl, kad paplūdimys prie Alaušo ežero įkurtas netoli šiame miestelyje esančių senelių namų.

„O seneliai nori ramybės, saugumo, nori, kad po jų teritoriją nevaikščiotų poilsiautojai“, – sakė K. Tubis. Jo teigimu, kai ežero pakrantėje bus suformuoti žemės sklypai, paplūdimio link bus tiesiamas kelias. Taip esą bus užtikrinta ramybė seneliams ir lengviau bus pasiekti ežero pakrantę.