Paaiškėjo, kas prie Olando Kepurės išbarstė pelenus
Po­li­ci­ja pra­ne­ša, kad nu­sta­ty­tas įta­ria­ma­sis, ku­ris ga­li­mai va­sa­rio pra­džio­je iš­bars­tė pe­le­nus prie Olan­do Ke­pu­rės. Toks krau­pus ra­di­nys, pa­šiur­pi­nęs Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jus, su­do­mi­no ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Tie­sa, ar pa­vyks su­ras­ti nu­sta­ty­tą įta­ria­mą­jį, šiuo me­tu ne­ži­nia.

„Pagal identifikacinį žetoną yra nustatyta mirusiojo tapatybė“, – praėjusią savaitę dienraštį informavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė.

Išbarstytus pelenus prie Olando Kepurės skardžio rado Pajūrio regioninio parko aplinkotvarkininkas. Ekologas Erlandas Paplauskis tąkart teigė, kad prie pelenų rastas ir kremavimo žetonas. Būtent Pajūrio regioninio parko darbuotojai apie tokį radinį pranešė policijai.

Vasarį A. Grauslienė teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl šio pažeidimo nepradėtas. Tačiau panašu, kad policija vis dėlto įvykiu susidomėjo.

A. Grauslienė kalbėjo, kad mirusioji – Klaipėdos miesto gyventoja.

„Urna su pelenais buvo perduota jos sūnui, kuris Lietuvoje šiuo metu negyvena“, – pasakojo ji ir informavo, kad pradėta administracinė teisena dėl pažeidimo, numatyto Administracinių nusižengimų kodekse.

Pagal jį, pelenų barstymas tam nepritaikytoje vietoje – tai Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas.

Kapinių tvarkymo taisyklių ar kitų kapinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 14 iki 60 eurų.

Tačiau ar policijai pavyks surasti užsienyje esantį mirusiosios sūnų, nežinia. Nors skelbti tarpautinės paieškos neketinama, pareigūnai sako, kad jo ieškoti stengsis visais būdais – mėgins išsiaiškinti, kur tiksliai jis gyvena, bandys susisiekti socialiniais tinklais.