Olego Šurajevo ir savivaldybės sutartis: kuo giliau pasidomi, tuo daugiau klausimų
Ko­mi­kas ir pro­diu­se­ris Ole­gas Šu­ra­je­vas so­cia­li­nia­me tin­ke pa­si­sa­kė už skaid­ru­mą. Šis par­eiš­ki­mas pir­miau­sia sie­ja­mas su jo va­do­vau­ja­mos kom­pa­ni­jos MB „O­le­gas ir sto­ras“ ku­ria­mu vaiz­do įra­šų cik­lu „Me­ro veik­los die­no­raš­tis“, tai yra fil­mu­kais apie Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus veik­lą. Hu­mo­ris­tas ma­no, kad vis­kas yra ge­rai, bet pa­ža­dė­jo: jei kas ne taip, pri­va­lės baig­ti dar­bus. LŽ per­ver­tė do­ku­men­tų pus­la­pius ir at­krei­pė dė­me­sį į ne­ati­ti­ki­mus.

Socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje jau kurį laiką svarstoma, kas negerai, kai humoristas O. Šurajevas pradėjo kurti Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus veiklą reklamuojančius vaizdo įrašus. Mat į akis krenta nesutapimai, esantys sostinės savivaldybės administracijos dokumentuose, dėl šio projekto.

LŽ primena, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė LŽ teigė: jei už filmukus, kurie sukurti iki pasirašant sutartį, būtų atsiskaityta, tai būtų laikoma pažeidimu.

Komikas ir prodiuseris O. Šurajevas socialiniuose tinkluose diskutavo ir aiškino, kas ir kaip, bendravo su žurnalistais ir atsakinėjo į jų klausimus. Galiausiai feisbuke paskelbė lyg ir apibendrinantį įrašą šia tema.

Ten yra ir tokie žodžiai: „Bet dar kartą noriu atkreipti Vilniaus miesto savivaldybė dėmesį: nuspręskite ir dar kartą pažiūrėkite, ar šis konkursas nepažeidžia jokių sąlygų, nes priešingu atveju mes, kaip save gerbiantys žmonės, privalėsime pabaigti darbus. Jei mes už skaidrumą, tai būkime skaidrūs iki galo.“

Taigi LŽ dar kartą pervertė redakciją pasiekusius dokumentus, kad atkreiptų dėmesį į juose rastus neaiškumus. O viskas buvo taip, jei dėliosime pagal kalendorines dienas...

Sąskaita anksčiau, nei sutartis

Vartome vieną dokumentą... Šių metų gegužės 22-ąją išrašoma, o 23 dieną patvirtinama, kad gauta PVM sąskaita-faktūra, kurios pardavėjas yra MB „Olegas ir storas“, o pirkėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Sąskaitoje nurodoma, kad vieneto paslaugos, kuri vadinama „video medžiagos filmavimo, montavimo, pagaminimo, adaptavimo paslaugos“, kaina 3960 eurų be PVM arba 4791,60 euro su PVM. Kaip minėjome, sąskaitos-faktūros išrašymo data – gegužės 22, atsiskaitymo terminas – iki birželio 22 dienos. Dokumente įrašyta direktoriaus O. Šurajevo pavardė.

Tą pačią gegužės 22 dieną direktorius Olegas Šurajevas įgalioja MB „Olegas ir storas“ narį Dominyką Noruišį pasirašyti sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Šis taip padaro. Pagal įgaliojimą su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašo pirkimo sutartį, datuotą 2018 metų gegužės 23 diena.

Regis, reikiami dokumentai sutvarkyti? Tačiau... Sąskaita-faktūra už paslaugą išrašoma gegužės 22 dieną, o pirkimo sutartis pasirašoma 23-ąją, tai yra tik kitą dieną.

Šioje pirkimo sutartyje įvardijama numatytų pasaugų kaina: įskaitant PVM ji yra 9583,2 euro.

Filmukai anksčiau, nei sutartis

LŽ primena, kad pirmoji „mero #Šimašiaus savaitės ataskaita“ socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbta dar šių metų balandžio 16 dieną. O antras filmukas – balandžio 22-ąją.

LŽ primena, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė LŽ teigė: jei už filmukus, kurie sukurti iki pasirašant sutartį, būtų atsiskaityta, tai būtų laikoma pažeidimu.

Dar įdomu, į ką LŽ jau buvo atkreipusios dėmesį, kad pažyma apie apklausos būdu laimėtą pirkimą datuojama tik balandžio 30 diena. Vilniaus miesto savivaldybės administracija teigė, kad „Video medžiagos filmavimo, montavimo, pagaminimo, adaptavimo paslaugų pirkime“, atliktame apklausos būdu, laimėjo dalyvio Mažosios bendrovės (MB) „Olegas ir storas“ pasiūlymas. Pasiūlymo kaina su PVM įvardyta 9583,2 euro.

Paslaugų pirkimo pažymoje pažymėta, kad paslaugos galimus tiekėjai buvo trys – „Scuare production house“, „Nepilkas Vilkas“ ir MB „Olegas ir storas“. Tačiau savivaldybės pažymoje buvo tikinama, kad kiti du dalyviai pasiūlymų nepateikė.

LŽ domintis šia tema ir praėjusią savaitę užklausus, kodėl pirmieji filmukai pasirodė anksčiau, negu buvo pasirašyta sutartis, savaitę Vilniaus savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vardu atsiųstame atsakyme buvo teigiama: „Abipusiu susitarimu su kūrėjais sutarta, kad bus sukurti 4 nemokami video – ir sulaukus vilniečių reakcijos bus nuspręsta, ar tęsti darbus reguliariai ir ne nemokamai, o perkant paslaugą. Kadangi vilniečių į tokias video ataskaitas reakcija buvo teigiama, balandžio mėnesį buvo atlikta trijų tiekėjų apklausa, savo kainą atsiuntė vienas, gegužę pasirašyta sutartis 8 video klipams. Du iš jų jau sukurti, pagal sutartį liko 6.“

Tai kiek tų turi būti filmukų: 12 ar 24?

Atsakyme teigiama, kad per šį laikotarpį buvo sukurti 6 vaizdo klipai, 4 nemokami, 2 pagal sutartį. Vaizdo įrašų ciklas vadinasi „Mero veiklos dienoraštis“.

Vadinasi, iš viso turėtų būti 12 filmukų, ir kurių – 4 nemokami ir 8 apmokami pagal sutartį.

Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus savivaldybės administracijos kvietime teikti pasiūlymą „Video medžiagos filmavimo, pagaminimo, montavimo adaptavimo paslaugų pirkimui“ teigiama: „Klipai turi būti pateikiami užsakovui pilnai paruošti ir adaptuoti viešinimui socialiniuose tinkluose ir kitose viešinimo platformose kiekvieno mėnesio penktadienį (4 išėjimai per mėnesį) arba kitu abiejų šalių sutartu laiku. Sutartis sudaroma 6 mėnesių laikotarpiui. Sutartis baigiasi, kai baigiasi sutartyje numatytas biudžetas.“

Tad buvo numatyti 4 filmukai kiekvieną penktadienį, vadinasi, 4 – per mėnesį, tad per 6 mėnesius išeina net 24 vaizdo klipai.

O Vilniaus savivaldybės atsiųstame atsakyme minimi tik 8 vaizdo įrašai pagal sutartį.