Olego Šurajevo ir Remigijaus Šimašiaus filmukai kelia vis daugiau klausimų
Bir­že­lį pa­sku­ti­nia­me vi­deo fil­mu­ke Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius at­sis­vei­kin­da­mas pa­sa­kė: „I­ki lie­pos“. Spa­lis bai­gia­si, o vi­deo fil­mu­kų dau­giau nė­ra. Tai iki ku­rių me­tų lie­pos at­sis­vei­ki­no Vil­niaus me­ras? Per­žiū­rė­jus sa­vi­val­dy­bės at­lik­tus mo­kė­ji­mus aiš­kė­ja, kad fil­mu­kų dau­giau aps­kri­tai ne­bus, nes vi­sa 9,6 tūkst. eu­rų su­ma bend­ro­vei „O­le­gas ir sto­ras“ jau su­mo­kė­ta. 

Apklausa per į asmeninę pašto dėžutę

Ažiotažą sukėlusiomis Vilniaus mero video ataskaitomis susidomėjo Valstybinė tarnybinės etikos komisija (VTEK) ir pradėjo tyrimą. Mat Vilniaus savivaldybės Atikorupcijos komisija bejėgiškai kelia rankas – skaidrių atsakymų į rūpimus vilniečiams klausimus meras komisijai pateikti taip ir nesugebėjo. O peržiūrėjus ne tik savivaldybės pasirašytą sutartį su bendrove „Olegas ir storas“, bet pasigilinus į pagal ją apmokėtas sąskaitas faktūras, reikia ne tik atsakymų.

Reiškia, dvi video ataskaitos kainavo 9,6 tūkst. eurų ir apmokėtos iš savivaldybės biudžeto arba, kitaip tariant, visų vilniečių sąskaita.

Pirmiausia, įtarimų kelia Vilniaus miesto savivaldybės atlikta apklausa dėl mažos vertės paslaugų pirkimo. Balandžio pabaigoje raštu Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į tris pasirinktas įmones, kurios būtų pajėgios rengti mero video ataskaitas. Atsakymą su pasiūlymu atsiuntė tik bendrovė „Olegas ir storas“. O kodėl tylėjo kitos dvi? Atsakymas paprastas – ne į tas duris buvo belsta.

Pavyzdžiui, kitoms dviem bendrovėms savivaldybė apie pasiūlymą dalyvauti pirkime išsiuntė bendraisiais elektroniniais paštais: vilkas@nepilkas.lt bei info@scuare.lt. Šios pirkimui pasiūlymų nepateikė. Tačiau bendrovei „Olegas ir storas“ pasiūlymas dalyvauti konkurse adresuotas konkrečiai sutartį pasirašiusiam bendrovės atstovui Dominykui Noruišiui. Pasiūlymas siųstas ne į bendrą įmonės, o į asmeninę „Gmail“ pašto dėžutę. Į šį laišką buvo greitai sureaguota, 9,6 tūkst. eurų pasiūlymas atsiųstas ir su šiuo tiekėju sutartis pasirašyta.

Kokia tikroji sutarties data?

Žvelgiant į Vilniaus savivaldybės pasirašytą paslaugų pirkimo sutartį su bendrove „Olegas ir storas“ į akis krinta dar keleta keistų detalių. Pirma jų – kai kurios datos įrašyta ranka. Pirma spausdintu šriftu matome 2018–05– .. ir greta ranka įrašyta 22. Tačiau po šiuo skaičiumi galima įžvelgti kitus du, tačiau spausdintus skaičius 04. Tai kuri data yra tikroji: gegužės 4 ar gegužės 22?

Apklausa buvo atlikta per tris dienas, kaip teigia antikorupcijos komisijai savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyrius. Reiškia, apklausa pradėta pirmadienį (balandžio 30 d.) ir baigta trečiadienį. O sutartis pasirašoma penktadienį? Kodėl ši data netiko, kad reikėjo ją paslinkti trimis savaitėmis į priekį?

Kitas trikdantis dalykas susijęs su po sutartimi ranka įrašytu prierašu. Sutarties pabaigoje matome du parašus: vienas savivaldybės administracijos įgalioto asmens, o kitas – pasiūlymą į asmeninę pašto dėžutę gavusio Dominyko Noruišio. Bet pastarasis nėra įmonės direktorius. Pasirašymui po sutartimi reikalingas paslaugą teiksiančios bendrovės įgaliojimas. Pastarasis pasirašytas tą pačią gegužės 22 dieną bendrovės „Olegas ir storas“ direktoriaus Olego Šurajevo ir prisegtas kaip priedas prie sutarties dokumentų. Tačiau po Dominyko Noruišio parašu yra ranka darytas prierašas – kad įgaliojimas pasirašyti dokumentą bendrovės atstovui suteiktas gegužės 23 d., tai yra – dieną po sutarties pasirašymo. Tai kyla pagrįstas klausimas: ar Dominykas Noruišis turėjo įgaliojimus pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe?

Per pirmą dieną įvykdė pusę sutarties

Gegužės 22 d. buvo išties įspūdinga. Remigijus Šimašius tądien ne tik pasirašė sutartį dėl mero video ataskaitų kūrimo. Tądien bendrovė pusę sutarties jau sugebėjo įvykdyti ir net pateikė sąskaitą faktūrą pavadinimu „Storas Nr.056“. Pagal ją už jau atliktas paslaugas prašoma lygiai pusę, centas į centą, visos sutarties sumos – 4,8 tūkst. eurų. Kiek video filmukų bendrovė sukūrė už šią kainą pasakyti sunku. Prie kiekio parašyta – 1 vienetas.

Mokėti iš anksto savivaldybė neturėjo teisės, nes sutartyje avanso galimybė nėra numatyta. Reiškia, atsiskaityti prašoma už jau atliktas paslaugas. Pastarųjų buvo – bendrovė „Olegas ir storas“ jau buvo sukūrusi merui 4 video ataskaitas, bet nemokamai. Skaičių patvirtina ir Remigijaus Šimašiaus asmeninėje „Facebook“ svetainėje skelbiami video įrašai: balandžio 16, 22 ir 30 (apklausos vykdymo dieną) dienomis bei gegužės 14-ąją. Visi šie filmukai viešinti dar iki sutarties pasirašymo.

Po sutarties pasirašymo išplatintos dar dvi video ataskaitos: gegužės 28 ir birželio 18. Už kurią iš jų mokėta sutarties pasirašymo dieną?

Neįvykdė kiekių, nes baigėsi pinigai

Kaip matyti iš video publikavimo datų, visi filmukai buvo kuriami nesilaikant tvarkaraščio. Bent jau iki sutarties pasirašymo dienos. Iki jos keturios video ataskaitos paviešintos gana aiškiu grafiku: kartą per savaitę. Toks darbo tempas su ta pačia bendrove „Olegas ir storas“ buvo numatytas ir sutartyje: viena video ataskaita per savaitę, iš viso – keturios per mėnesį. Sutarties vykdymo laikotarpis – 6 mėnesiai.

Tačiau po sutarties pasirašymo paviešintas video ataskaitas skiria trijų savaičių laiko tarpas. Po birželio 18 dienos, kuomet meras atsisveikino žodžiais „iki liepos“ daugiau ataskaitų nebuvo. Atsakymas slypi sutartyje numatytai sąlygai, einančiai po žodžio „arba“: „Sutartis pasibaigia, kai baigiasi sutartyje numatytas biudžetas.“

Iš tiesų iki tos dienos paslaugai skirtas biudžetas buvo visiškai išnaudotas. Tą patvirtina birželio 15 d. atliktas savivaldybės apmokėjimas pagal bendrovės „Olegas ir storas“ pateiktą sąskaitą faktūrą. Pastaroji identiška pirmajai, tik data skiriasi: ta pati 4,8 tūkst. eurų suma, tas pats darbų kiekis – 1 vienetas. Reiškia, dvi video ataskaitos kainavo 9,6 tūkst. eurų ir apmokėtos iš savivaldybės biudžeto arba, kitaip tariant, visų vilniečių sąskaita.

Tačiau dar kartą, žinant, kad baigėsi lėšos ir daugiau ataskaitų nebus, kaip reikia suprasti mero žodžius „iki liepos?“.

Meras: „Neterorizuokite darbuotojų“

Ši sutartis sukėlė savivaldybės antikorupcijos komisijai, kurią sudaro tarybos opozicinių partijų nariai, įtarimų. Komisijos pirmininko Kęstučio Nėniaus nuomone, tokio pobūdžio video filmukai yra kone asmeninė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus reklama, tačiau apmokama ne iš nuosavos mero kišenės ar partijos viešinimui skirto biudžeto, o iš visų vilniečių lėšų.

Komisija raštu paprašė mero paaiškint, kokiu tikslu paslauga buvo perkama. Šių metų rugsėjo 12 dieną savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyrius atsiuntė raštą, kuriuo paaiškina, kad atsiskaityti apie nuveiktus darbus miestiečiams yra mero tiesioginė pareiga. Esą šis formatas labai pasiteisino, o tai įrodo video filmukų peržiūrų skaičius, svyruojantis nuo keliolikos iki keliasdešimt tūkstančių. Kiek tiksliai – rašte nenurodoma. Palyginimui, koks yra savivaldybės tinklapyje publikuojamų pranešimų peržiūrų skaičius – nenurodoma. Kiek tos peržiūros išauga pranešimą nemokamai patalpinus bet kuriame šalies informaciniame portale – taip pat nenurodoma.

Kęstučio Nėniaus nuomone, tokio pobūdžio video filmukai yra kone asmeninė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus reklama, tačiau apmokama iš visų vilniečių lėšų.

Trūkstant atsakymų, antikorupcijos komisija nusprendė pakviesti Aureliją Dermantę, Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėją, į posėdį, kad ši žodžiu atsakytų į komisijos narių klausimus. Tačiau posėdžio tema sukėlė mero nepasitenkinimą ir šis Kęstučiui Nėniui atsiuntė trumpą, bet piktą laišką:

„Informuoju, kad Aurelija Dermantė nedalyvaus Antikorupcijos komisijos posėdyje rugsėjo 20 dieną, nes į visus pateiktus klausimus išsamiai ir pakankamai atsakė raštu.

Prašau nustoti terorizuoti administracijos darbuotojus ir leisti dirbti savo darbą.“

Iš biudžeto pirko bilietus į Olego Šurajevo filmą?

Video ataskaitų pirkimo sutartis ne vienintelė, kuri parodo tamprią Remigijaus Šimašiaus ir Olego Šurajevo draugystę. Štai tai pačiai antikorupcijos komisijai kelia įtarimų savivaldybės susidomėjimas Olego Šurajevo filmo „Grąžinti nepriklausomybę“ premjera. Mat Remigijus Šimašius dalyvavo šio filmo premjeroje. Jo nuotraukos mirga premjeros fotoreportažuose.

Komisijos pirmininkas Kęstutis Nėnius paprašė pateikti duomenis, kiek bilietų ir už kokią kainą į filmą „Grąžinti nepriklausomybę“ įsigijo Vilniaus miesto savivaldybė. Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus atsakymas buvo lakoniškas: kad skyrius bilietų į filmo premjerą nepirko.

Portalas LŽ savo ruožtu išsiuntė klausimus dėl sutarties neaiškumų ir dalyvavimo filmo premjeroje Vilniaus savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriui. Mat bendrauti telefonu nepanoro nei Olegas Šurajevas, į klausimus neatsakinėjo ir mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas.