Nuskendo pramoginis laivas Trakuose
Šian­dien 14 val. 15 mi­nu­čių bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Tra­kuo­se, Slė­nio g. 1, Gal­vės eže­re nu­sken­do pra­mo­gi­nis lai­vas „Skais­tis“. Apie tai pra­ne­šė lai­vo sa­vi­nin­kas. 

Aplinkos apsaugos specialistams nuvykus į nurodytą vietą, nustatyta, kad laivas yra visiškai nuskendęs, o jo nuskendimo vietoje matyti naftos produktų dėmės. Į įvykio vietą iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai.

Kadangi ežeras užšalęs, teršalai plisti negali ir laikosi susidariusioje eketėje. Išsiliejusius naftos produktus surinks gelbėtojai, o laivo savininkui teks organizuoti laivo iškėlimą. Savo ruožtu, aplinkos apsaugos specialistai kontroliuos, kaip vykdomi darbai, siekiant, kad žala aplinkai būtų kaip įmanoma mažesnė.

Iškėlus laivą bus aiškinamasi, kodėl įvyko nelaimė ir kas dėl to kaltas.