Nušalintam merui krautis lagaminus į Japoniją trukdo opozicija
Pa­ne­vė­žio ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ra­gi­na iš­brauk­ti ko­rup­ci­ja įta­ria­mą nuo me­ro par­ei­gų lai­ki­nai nu­ša­lin­tą Ry­tį My­ko­lą Rač­kaus­ką iš ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos, spa­lį vyk­sian­čios į vie­no Ja­po­ni­jos mies­tų šven­tę. Mies­to va­do­vai sa­ko ne­ma­tą tam pa­grin­do, nes R. M. Rač­kaus­ko kal­tė kol kas ne­įro­dy­ta.

Opozicija penktadienį kreipėsi į laikinai mero pareigas einantį vicemerą Petrą Luomaną, kad šis atšauktų atitinkamą savo potvarkį dėl R. M. Račkausko delegavimo ir į delegacijos sudėtį, jei kelionė būtina, įtrauktų kitą tarybos narį arba administracijos, arba miesto bendruomenės atstovą.

„Atkreipiame jūsų dėmesį, jog nušalintasis meras nėra kreipęsis į prokuratūrą dėl leidimo išvykti gavimo, todėl jo atsiradimas delegacijoje galimai pažeidžia nušalinimo sąlygas, taip pat jis negalėtų dalyvauti delegacijoje kaip tarybos narys, nes, kiek mums žinoma, jis ketvirtas mėnuo neatlieka Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio numatytų tarybos nario pareigų būti bent vieno komiteto nariu ir dalyvauti jo posėdžiuose“, – nurodoma opozicijos rašte, jį pasirašė Lietuvos žaliųjų partijos atstovė Gema Umbrasienė.

„Nušalintojo mero statusas kompromituoja Panevėžio delegaciją ir miestą, tokios delegacijos vizitas gali sukurti keblią diplomatinę situaciją šalyje, kurioje ypač jautriai reaguojama į bet kokias abejones politikų skaidrumu, net užkirsti kelią bendradarbiavimui ateityje“, – nurodo politikė.

Generalinė prokuratūra BNS penktadienį patvirtino, kad nėra gavusi R. V. Račkausko prašymo išleisti jį kelionėn į Japoniją.

„Merui yra skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti prokurorė gavo R. M. Račkausko gynėjo prašymą išleisti ginamąjį spalio 10 – 11 dienomi į Briuselį. Prokurorė šį prašymą patenkino, nematydama pagrindo neišleisti. Kitų prašymų kol kas nėra gauta“, – BNS penktadienį sakė prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.

Nušalintąjį merą pavaduojantis vicemeras P. Luomanas BNS patvirtino, kad keturių savivaldybės atstovų delegacijos komandiruotė į Japoniją numatyta spalio 17 – 24 dienomis. Į Japonijos Tojohaši miesto šventę, vyksiančią spalio 20 – 21 dienomis, nuspręsta deleguoti vicemerą Aleksą Varną, savivaldybės tarybos narius Daumantą Simėną ir R. M. Račkauską bei savivaldybės Komunikacijos skyriui vadovaujančią Vilmą Kučytę.

Apie pradedamus plėtoti ryšius su Japonija Panevėžio savivaldybė pranešė praėjusių metų birželį.

P. Luomanas teigė, kag oficialų Japonijos atstovų kvietimą savivaldybė gavo birželio 26 dieną.

Potvarkį dėl šios delegacijos komandiruotės pasirašė mero pareigas iki rugsėjo 27 dienos ėjęs vicemeras Aleksas Varna. Jo potvarkis pasirašytas paskutinę darbo mero pareigose dieną – rugsėjo 26-ąją.

P. Luomanas aiškino, jog vos perėmęs mero funkcijas pirmąją darbo dieną turėjo patikslinti šį potvarkį dėl nežymiai pasikeitusio komandiruotės laiko.

Lėktuvo bilietai nupirkti taip pat rugsėjo 27 dieną. Visų delegacijos narių kelionė – lėktuvo bilietai bei dienpinigiai – sudarys apie 6 tūkst. eurų. Kitas išlaidas padengs organizatoriai.

„Kaip žinote, Panevėžys turi ambicijų tapti robotikos centru, tai čia būtent dėl robotikos, atliekų perdirbimo pramonės bendradarbiavimo ne vienas jau buvo susitikimas ir su verslo partneriais. Ta komandiruotė brendo jau seniai. Tai didžiausias ažiotažas, kad meras važiuoja. Bet jo kaip mero statusas nepanaikintas, tik tiek, kad jis nušalintas nuo pareigų, jis kaip meras yra išrinktas, jis yra įdėjęs daug pastangų“, – BNS penktadienį sakė P. Luomanas.

Pasak jo, R. M. Račkauskas nenuteistas, savo kaltę neigia, be to, toliau eina tarybos nario pareigas, todėl pagrindo netraukti į delegaciją jo nematąs.

„Ta kelionė buvo derinama su ambasada ne vieną dieną, praktiškai porą metų“, – pridūrė jis.

Vicemeras A. Varna taip pat antrino nemanąs, kad nuo pareigų nušalinto R. M. Račkausko įtraukimas į delegaciją, galėtų pakenkti miesto reputacijai.

„Kadangi japonai buvo atvažiavę pas mus, mes buvome pasirašę preliminarų dokumentą ir buvo pakviesta, kad delegacija nuvyktų, aš paklausiau pono R. M. Račkausko, kaip jo nuomone, tai jis sako, kad įtrauktume. Jis kaip tarybos narys pilnai dirba, todėl ir įtraukiau“, – aiškino A. Varna.

„Kaip čia pasakyti, dabar yra vis tie „galimai“, jis gi nėra dar nuteistas, dar renkama informacija. Patirtis visko rodo, kartais pasiteisina, kartais nepasiteisina (įtarimai – BNS), žiūrint kaip žiūrėsi. Aš paklausiau ir jo pačio, jis nesijaučia kaltas ir viskas“, – pridūrė vicemeras.

Su pačiu R. M. Račkausku nurodomais jo kontaktais BNS penktadienį susisiekti nepavyko.

Teisėsauga jam yra pareiškusi įtarimus prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba.

Rugsėjo 20 dieną Panevėžio apylinkės teismas patenkino prokuratūros prašymą ir Panevėžio merą R. M. Račkauską dar trims mėnesiams nušalino nuo pareigų.

Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus.

Pats meras įtarimus atmeta ir sieja juos su politinių oponentų puolimu.