Nidos centre nugriauta „Agila“
Į di­džiau­sią Kur­šių ne­ri­jo­je Ni­dos ku­ror­tą at­vy­kę sve­čiai šiuo me­tu ga­li ge­ro­kai nu­steb­ti: pa­čia­me cen­tre – griu­vė­sių krū­va, dar­buo­ja­si sta­ty­bi­nė tech­ni­ka.

Taip baigiasi 50 metų istoriją menančio pastato, kuriame pastaruosius metus buvo įsikūręs Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras (KTIC)“Agila“, epocha.

Vietoje sovietinio monstro iškils modernus kultūros židinys. Bendra „Agilos“ rekonstrukcijos darbų sąmata – beveik 8,6 mln. eurų. Neringos taryba įsipareigojo iš savivaldybės biudžeto skirti ne mažiau kaip 30 proc. projekto vertės lėšų (per 2,5 mln. eurų) ir prisiimti visą riziką dėl projekto įgyvendinimo. Šiemet iš Valstybės investicijų programos (VIP) skirta 2 mln. 750 tūkst. eurų (viso – apie 6 mln. eurų).

Taip atrodė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras iki atriedant buldozeriams./Sandros Vaišvilaitės nuotrauka.

Iš VIP buvo gautas finansavimas techniniam projektui parengti, konkursu parinkti rekonstrukcijos rangovai (ūkio subjektų grupė UAB „Irdaiva“, MB „Virmalda“, UAB „Kortas“).

„Pagaliau turėsime šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią renginių erdvę. Neringa 2021 metais taps Lietuvos kultūros sostine, todėl visi darbai turės būti baigti iki tol. Senasis, dar 1969 metais iškilęs pastatas darė mums gėdą“, – yra sakęs Neringos meras Darius Jasaitis.

Vizualizacija

Naujoji kultūros oazė bus daugiafunkcė, joje įsikurs modernus turistų informacijos centras, galės pasirodyti vietos kolektyvai. Objektas taps ir scenos menų rezidencija, tinkama profesionalams, pritaikytas kūrybinėms industrijoms, keliaujančioms teatro trupėms. Tkimiasi, kad naujoji kultūros oazė ne tik pakels Neringos kurorto kultūrinį lygį į naujas aukštumas, bet ir mažins sezoniškumo problemą.

Kol vyksta statybos darbai, KTIC „Agila“ laikinai persikėlė į Nidos autobusų stoties patalpas. Dvejus metus, kai vyks statybos, kultūros renginiai bus perkelti į Neringos gimnazijos aktų salę, bendruomenės namus Preiloje, Juodkrantėje.