Neblaivios vairavusios Panevėžio teisėjos karjeros pabaiga
Penk­ta­die­nį Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą pra­šy­da­ma pa­ta­ri­mo at­leis­ti iš par­ei­gų ne­blai­vią vai­ra­vu­sią Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Gra­ži­ną Ka­zi­lio­nie­nę.

Kol bus priimtas sprendimas, prezidentė sustabdė teisėjos įgaliojimus.

Pasak Prezidentūros pranešimo, teisėjams keliami ypač aukšti etikos ir moralės reikalavimai tiek darbe, tiek kitose veiklose, todėl teisėjų reputacija ir elgesys turi būti nepriekaištingi.

Šiuo metu 57-erių G. Kazilionienė yra išėjusi atostogų.

Teisėja pareigūnams įkliuvo lapkričio 1 dieną Panevėžio rajone, į alkoholio tikrintuvą G. Kazilionienė įpūtė 1,85 promilės. Iškart dėl teisėjos elgesio pradėtas ikiteisminis tyrimas Generalinėje prokuratūroje.

Pagal Konstituciją, dėl teisėjų atleidimo prezidentei pataria Teisėjų taryba.