Ne visur Kaune išauš Rugsėjo 1-oji
100 me­tų is­to­ri­ją tu­rin­čio­je Kau­no Vin­co Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis šie­met jau ne­nus­kam­bės. Kau­no mo­kyk­lų są­ra­še ne­be­li­ko ir ka­ta­li­kiš­kos Šv. Ma­to gim­na­zi­jos.

Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Žaliakalnio progimnazijos. Vietoj katalikiškos Šv. Mato gimnazijos veiks Kauno technologijos universiteto (KTU) inžinerijos licėjaus padalinys.

Likviduojama gimnazija

Liepos 25 dieną prasidėjo Kauno Šv. Mato gimnazijos likvidavimo procesas, ši ugdymo įstaiga savo veiklos nebetęs. Buvęs gimnazijos direktorius Rytis Baltrušaitis „Lietuvos žinioms“ sakė, kad miesto merija katalikiškai gimnazijai nesuteikė jokios alternatyvos išlikti. „Buvo siūlomos patalpos palyginti toli nuo Panemunės, kur gyvena bendruomenės vaikai, ne Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje. Tai buvo per didelės patalpos, joms būtų prireikę ir nemažų investicijų. Vilkaviškio vyskupija šio pasiūlymo nepriėmė. O patalpose (Vaidoto g. 11), kur iki šiol veikė Šv. Mato gimnazija, šiai ugdymo įstaigai veiklos tęsti nebeleista“, – teigė buvęs gimnazijos vadovas.

Anot jo, kitų patalpų katalikiškos gimnazijos veiklai vyskupija neturi, kaip ir neturi lėšų nuomos mokesčiui mokėti. „Dėl šių priežasčių buvome priversti nutraukti veiklą“, – konstatavo pašnekovas. R. Baltrušaičio duomenims, dalis moksleivių liks mokytis buvusiose jo vadovautos gimnazijos patalpose (Vaidoto g. 11), dabar jau KTU inžinerijos licėjaus padalinyje. O kai kurie pasirinko kitas miesto ugdymo įstaigas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, pripažindamas, kad „tai – labiau politinis klausimas“, „Lietuvos žinioms“ sakė manantis, jog, panaikinus Šv. Mato gimnaziją, Kaune bus patenkinamas mokinių, norinčių lankyti katalikiškos krypties ugdymo įstaigas, poreikis. Šiuo metu antrame pagal dydį Lietuvos mieste veikia dvi katalikiškos mokyklos – Jėzuitų gimnazija ir Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla.

Vasarą atnaujino

KTU inžinerijos licėjaus minėto padalinio patalpose Kauno miesto savivaldybė per vasarą gerokai pasidarbavo: tėvų ir mokinių patogumui patobulinta infrastruktūra, naujai sutvarkyta aplinka. Žadama, kad netrukus permainų sulauks ir prieš 55 metus statytas mūrinis mokyklos pastatas.

Ties pastatu jau įrengtas saugus įvažiavimas su patogiu apsisukimu ir trumpo sustojimo vietomis „Kiss and ride“, greta naujai asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, tvarkoma aplinka, klojami šaligatviai, montuojami apšvietimo stulpai. Taip pat iš pagrindų atnaujintas sporto aikštynas su didžiausia 540 kv. m ploto prie mokyklos esančia dirbtinės dangos futbolo aikšte, tribūnomis ir papildomomis erdvėmis lauko treniruokliams, krepšiniui, mini futbolui bei kitoms sporto šakoms.

Kol kas čia dar pluša statybų technika ir specialistai, baigiantys įrengti stadioną. Darbus planuojama baigti iki rugsėjo. Sportui skirta infrastruktūra bus atnaujinta ir vidinėse būsimo licėjaus erdvėse. Prie sporto salės bus sutvarkytos dušų patalpos ir persirengti skirtos rūbinės.

Kitąmet numatyta atlikti kapitalinį pastato remontą bei visą fasado renovaciją. Jau patvirtintas techninis projektas, beliko gauti statybos leidimą ir surengti viešųjų pirkimų konkursą rangos darbams. Jei šis vyks sklandžiai, darbai bus pradėti 2019-ųjų pradžioje. Suplanuota pakeisti mokyklos pastato stogą, apšiltinti ir iš pagrindų atnaujinti fasadą, sutvarkyti lietaus nuotekų komunikacijas, renovuoti vidinį mokyklos kiemą. Be to, turėtų būti remontuojama dalis vidaus patalpų.

Pranas Šarpnickis: "Kokios gali būti Rugsėjo 1-osios nuotaikos, jei Mokslo ir žinių diena Žaliakalnio progimnazijoje vyks tris kartus, trimis srautais? Argi tai ne akivaizdus įrodymas, kad mokykla perpildyta?“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Iškilo rimtų problemų

Uždarius Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, Žaliakalnyje gyvenančioms šeimoms iš tiesų kyla problemų, kur leisti ugdyti savo mažamečius – rasti jiems pradines klases. Mokinių ugdymo sąlygos Žaliakalnio progimnazijoje netenkina daugumos buvusių minėtos mokyklos pradinukų tėvų. Juk mokykla bus perpildyta, o sporto salė neatitinka higienos normos reikalavimų. „Dėl šios priežasties Kauno miesto valdžia priėmė absurdišką sprendimą vaikus vežioti sportuoti į kitą rajoną, anapus Neries upės, į Vilijampolę. Jei taip nutiktų, pertraukos pailgėtų iki 20 minučių, o pamokos baigtųsi 14 arba 15 valandą. Tačiau tėvams pasakyta, kad jei jie nekels triukšmo, jeigu nesiskųs, tikriausiai jokio mokinių vežiojimo nebus, jie sportuosią Žaliakalnio progimnazijoje, t. y. lauke, sporto salėje arba tiesiog fojė, kol bus pastatyta nauja sporto salė. Kada tai nutiks, niekas nesiryžta prognozuoti“, ‑ sakė Pranas Šarpnickis, paskutinis Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos pirmininkas.

Pasak jo, pradinukų tėvų taip pat netenkina tai, kad klasės ardomos ir komplektuojamos naujos. „Tėvai negali suprasti, kodėl, tarkime, iš vienos būsimų ketvirtokų klasės, kurioje yra 20 mokinių, 8 mokinukai perkeliami į kitą klasę, o vietoj jų atkeliami kiti. Argi tai ne klasių kolektyvų draskymas, nepaaiškinus priežasčių? Juk tėvai, leisdami savo vaikus į Vinco Bacevičiaus mokyklą, rinkosi ir mokytojus, o dabar priverstiniu būdu kai kurie vaikai patektų pas kitą mokytoją, tad jie būtų traumuojami“, ‑ kalbėjo P. Šarpnickis.

Matydami, kaip komplektuojamos klasės, tėvai įžvelgia kerštą už tai, kad jie priešinosi reorganizacijai. „Žinoma, tai tik įžvalgos. Tačiau vykdant švietimo reformą, mokinių sąlygos turėtų gerėti, o ne priešingai. Tokie pasakymai, kaip antai, neva mokinukai turi išmokti prisitaikyti prie kintančių sąlygų, yra nepamatuoti. O šiuo atveju vaikų gerovė niekam nerūpi, svarbiausia – ekonominiai interesai. Atrodo, kad miesto valdžia rengiasi karui, ekonominiam nuosmukiui, dar didesnei emigracijai, o ne deklaruojamam ekonomikos pakilimui ir augimui“, – „Lietuvos žinioms“ teigė jis.

P. Šarpnickio žodžiais, dalis tėvų iškilusią problemą spręs individualiai, savo vaikus leis į kitas mokyklas. Pavyzdžiui, visa viena klasė rengiasi pereiti į kitą mokyklą. Tačiau ar bus leista taip pasielgti, priklausys nuo savivaldybės sprendimo. „Tam tikra dalis mokinių visgi eis į Žaliakalnio progimnaziją, nes neturi kitos išeities, arba ten aukštesnėse klasėse jau mokosi jų broliai ir seserys. Kokios gali būti Rugsėjo 1-osios nuotaikos, jeigu Mokslo ir žinių diena Žaliakalnio progimnazijoje vyks tris kartus, trimis srautais? Argi tai ne akivaizdus įrodymas, kad mokykla perpildyta?“ – piktinosi buvęs Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos pirmininkas.

Permainos numatytos

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Petrauskas, paklaustas, kodėl nuspręsta remontuoti naujojo KTU inžinerijos licėjaus padalinio, o ne Žaliakalnio progimnazijos, neturinčios higienos paso, patalpas ir aplinką, teigė, kad „permainos numatytos ir progimnazijoje“.

„Užtruko Žaliakalnio progimnazijos techninio projekto derinimo su įvairiomis institucijomis darbai, nes ši progimnazija yra nuosavų namų kvartale. Tiek naujos sporto salės projektavimas, tiek derinimas su įvairiomis institucijomis šiek tiek užsitęsė. Tačiau jau turime statybos darbų leidimą, ir darbai netrukus pajudės“, – tvirtino G. Petrauskas.

Administracijos direktoriaus teigimu, Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė nauja sporto sale jau galės naudotis kitais, 2019–2020 mokslo metais. Ar numatyta remontuoti ir pačią progimnaziją? „Dėl to turėtų kreiptis šios ugdymo įstaigos direktorius, o savivaldybė remontuoja visur, kur to reikia“, – sakė merijos atstovas.