Naujoms idėjoms Šv. Jokūbo kompleksui atrinkti pasitelkiama architektų bendruomenė
Šv. Jo­kū­bo pa­sta­tų komp­lek­so Vil­niu­je in­ves­tuo­to­jai at­vi­ro tarp­tau­ti­nio ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą per­duos Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gai, pri­trau­kiant ne tik tarp­tau­ti­nių da­ly­vių ir eks­per­tų, ta­čiau ir vi­suo­me­nei ži­no­mų au­to­ri­te­tų.

Atsakomybės rengiant naujo atviro tarptautinio konkurso sąlygas aptartos trečiadienį įvykusiame investuotojų ir Lietuvos architektų sąjungos pasitarime, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Į Šv. Jokūbo pastatų kompleksą planuojama investuoti 45 mln. eurų.

Pasak projektą vystančios bendrovės „Orkela“ vadovo Mariaus Žemaičio, pasirašius sutartį, Architektų sąjungai teks atsakomybė užtikrinti skaidrias ir lengvai suprantamas sąlygas, balsavimo sistemą bei surinkti visus tarptautinės vertinimo komisijos narius, įtraukiant ir ekspertus iš už Baltijos regiono ribų.

„Tikimės atviro konkurso, kuris neapsiribotų Lietuvos ir kaimyninių šalių įžvalgomis, ne tik kalbant apie siūlomus naujus projektus, tačiau ir apie jų vertinimą. Su Lietuvos architektų sąjunga taip pat aptarėme galimybę kviesti žinomus visuomenės atstovus kaip vertintojus, kurie užtikrintų, kad siūlomi projektai atitinka viešąjį interesą ir vilniečių lūkesčius“, – sakė M. Žemaitis.

Su Lietuvos architektų rūmais suderintas atviro tarptautinio konkurso sąlygas planuojama paskelbti šių metų gruodžio 14 d., o konkurso nugalėtojus išrinkti iki kitų metų kovo vidurio.

Pasitarimo metu Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta Leitanaitė sakė neabejojanti, kad idėjų, kaip atsižvelgti į ekspertų klausimus ir rekomendacijas, paieška turėtų sulaukti didelio susidomėjimo, tačiau naujos šv. Jokūbo pastatų komplekso perspektyvos turėtų paaiškėti pavasarį.

Naujas konkursas atspindi projekto vystotojų pastangas atverti komplekso erdves vilniečių kultūriniam gyvenimui bei įgyvendinti Vilniaus regioninės architektūros tarybos rekomendacijas.

Taryba teigia, kad pakoreguotas projekto urbanistinis sprendinys yra tinkamas ir juo atsižvelgta į anksčiau išsakytas pastabas bei rekomendacijas, tačiau pakoreguoto pasiūlymo naujųjų pastatų architektūros kokybė vis dar kelia abejonių santykio su urbanistine aplinka, estetikos ir fasadų meninės raiškos aspektais.