Muzikos akademija parduoda patalpas Gedimino prospekte
Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ja (LMTA) ke­ti­na par­duo­ti Vil­niaus cen­tre esan­tį ne­nau­do­ja­mą pa­sta­tą. Pir­kė­jams už 1,9 mln. eu­rų pra­di­nę kai­ną bus siū­lo­mos pa­tal­pos Ge­di­mi­no pros­pek­te, ne­to­li M. Maž­vy­do bib­lio­te­kos, prieš­ais „Va­gos“ kny­gy­ną.

1,4 tūkst. kv. metrų ploto patalpos įtrauktos į Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą.

Jo pardavimo aukcioną akademija rengia gruodžio 7 dieną.

Vyriausybė akademijai šiemet perdavė dalį patikėjimo teise valdytų patalpų: parduodamą pastatą Gedimino prospekte, taip pat patalpas T. Kosciuškos, Pamėnkalnio gatvėse, bendrabutį Giedraičių gatvėje. Visų jų vertė viršija 16 mln. eurų.

LMTA nori dalį patalpų parduoti, o lėšas investuoti į naują pastatų kompleksą Olandų gatvėje. Naujų patalpų statyba atsieis 29 mln. eurų, iš jų 13 mln. eurų skiria Europos Sąjunga.

Aukcioną organizuos nekilnojamojo turto bendrovė „Newsec advisers LT“.