Muziejaus pastatas – po aukciono plaktuku
Is­to­ri­nia­me pa­sta­te Ši­lu­tės cen­tre il­giau kaip še­šis de­šimt­me­čius vei­kė kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, ta­čiau jį iš­kė­lus vie­tos val­džia vals­ty­bės sau­go­mą kul­tū­ros ver­ty­bę už­si­mo­jo par­duo­ti ir tai ne­sėk­min­gai da­ro jau me­tus.

Vasarį bus skelbiamas jau aštuntas vieno gražiausių Šilutės pastatų pardavimo aukcionas. Objekto kaina nuo pradinės krito kone perpus ir tesiekia 81 tūkst. eurų. Visgi, ekspertų manymu, jo niekas nepirks, todėl kultūros paveldo vertybė pasmerkta lėtai nykti.

„Šilutės kultūrininkai dar 2014 metais priešinosi muziejaus pastato privatizavimui, argumentuodami tuo, kad šį unikalų pastatą reikia perduoti bendruomenėms, leisti joms ten plėtoti veiklą, tačiau rajono valdžia nieko neklausė. Dabar tiesiog bandoma atsikratyti kultūros paveldo objektų tarsi kokio balasto, išparduoti juos. Štai ir matome to pasekmes: nešildomas muziejaus pastatas stovi tuščias, jo niekas neperka ir vargu ar pirks“, – „Lietuvos žinioms“ sakė asociacijos „Šilutės gražinimo draugija“ vadovas Egidijus Vidrickas.

Savo ruožtu Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis atkerta, esą bendruomenės nesugebėtų tinkamai prižiūrėti pastato, renovuoti valstybės saugomo objekto.

Nuvertėjo perpus

Pagrindine Šilutės miesto arterija vadinamoje Lietuvininkų gatvėje, vos per 100 metrų nuo evangelikų liuteronų bažnyčios, stūkso XIX-XX amžiuje statytas namas su medine veranda. Pastatas papuoštas medžio raižiniais, lėkiais, o viduje išlikę daugybė autentiškų interjero detalių: koklinė krosnis, sienų tapyba, raižytos durys, vitražiniai langai ir kita.

Šiame rytprūsių architektūros stiliaus pastate ilgus metus (nuo pat 1949-ųjų) veikė Šilutės muziejus. Beje, prieškariu namo savininkas buvo garsus mūrininkas Fiedleris, vėliau – arklių pirklys Adalbertas Rittensas. Šis supirkdavo arklius (daugiausia trakėnų, žemaitukų veislių) ir jojamuosius žirgus. Trakėnus parduodavo kariuomenei, o žemaitukus eksportuodavo į Vakarų Europos akmens anglių kasyklas.

Vasarį bus skelbiamas jau aštuntas viešas aukcionas, o valstybės saugomo objekto kaina sumažėjo kone perpus ir tesiekia 81 tūkst. eurų.

Prieš keletą metų buvęs arklių pirklio namas ištuštėjo. Restauravus Hugo Šojaus dvarą, į jį persikėlė ir Šilutės muziejininkai, eksponatai rado naujus namus. Dar 2014-aisiais vietos kultūrininkų bendruomenė svarstė, kad Šilutės rajono savivaldybei priklausantį buvusio muziejaus pastatą būtų tikslinga išsaugoti kaip viešųjų renginių erdvę. Vietos bendruomenės ėmė burtis į asociaciją ir rinkti parašus, kad istorinis pastatas būtų atiduotas visuomenės poreikiams. Jame žmonės norėjo įkurti bendruomenių namus.

Tačiau Šilutės rajono taryba nusprendė kitaip: valstybės saugomas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas nuo 2018-ųjų vasario atsidūrė ant privatizavimo konvejerio. Miestelio valdžia nusprendė parduoti per 275 kv. m ploto namą, 160 kv. m arklidę ir kieme esantį šulinį. Kartu parduodamas ir Turto bankui priklausantis 20,23 aro sklypas. Dar prieš metus pradinė viso šio turto kaina buvo 150 tūkst. eurų. Šį vasarį bus skelbiamas jau aštuntas viešas aukcionas, nes prieš tai objektu niekas nesusidomėjo. Įdomu tai, kad neatsirandant aukciono dalyvių Šilutės merija kainą vis mažino. Dabar ji tesiekia 81 tūkst. eurų.

„Pagal Vyriausybės nutarimą po kiekvieno neįvykusio aukciono turime teisę kainą mažinti 10 procentų. Prieš tai nebuvo nė vieno susidomėjusio šiuo turtu, o dabar keli žmonės jau buvo atvykę jo apžiūrėti“, – „Lietuvos žinioms“ sakė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė Daiva Thumat.

Jei ir aštuntą kartą nepavyks parduoti buvusio muziejaus pastato, municipalinė valdžia galės vėl mažinti kainą ir tai daryti tol, kol atsiras pirkėjas. Tuo metu istorine ir kultūros paveldo vertybe pripažintas namas stūkso tuščias, jo patalpos nešildomos, į vidų skverbiasi drėgmė, nuo fasado ėmė byrėti tinkas.

Skiriasi požiūriai

Šilutės rajono meras V. Laurinaitis „Lietuvos žinioms“ teigė, kad garsaus Šilutės krašto meistro Fiedlerio statyto gyvenamojo namo likimą spręs jau naujoji rajono valdžia. „Tam pastatui reikia kapitalinio remonto, o kadangi namas saugomas valstybės, naujieji savininkai susidurs su nemenkais iššūkiais. Reikės ir didelių investicijų. Nes ten nieko negalima nei perstatinėti, nei griauti. Ši aplinkybė ir atbaido potencialius investuotojus. Tačiau tame name, esančiame itin patrauklioje Šilutės vietoje, galėtų veikti cukrainė ar kavinė, arbatinė“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis. Meras užsiminė, kad mieste yra ne vienas pavyzdys, kai paveldosauginius pastatus įsigiję verslininkai juos prižiūri. „Taigi nėra blogai pritraukti privatų kapitalą. O visuomenininkai, bendruomenės organizacijos tikrai negalėtų prižiūrėti jo, nes tam neturėtų lėšų“, – tikino V. Laurinaitis.

Asociacijos „Šilutės gražinimo draugija“ vadovas E. Vidrinskas atkerta, kad vietos valdžia tiesiog bando atsikratyti kultūros paveldo objektų priežiūros tarsi naštos. „Jau iš pradžių sakėme, kad tą muziejaus namą būtina išsaugoti visuomenėms reikmėms, perduoti bendruomenėms, kolektyvams, kultūros organizacijoms. Tačiau mums parodė špygą. Meras paklausė, ar mes turime milijoną eurų? Neturime. Taigi kalba buvo baigta. Dabar pastatas stovi tuščias, trūnija. Kiek laiko tai tęsis? Valdžia žaidžia savo žaidimus, o namas virsta pastatu vaiduokliu“, – piktinosi E. Vidrinskas.

Šilutės kultūrininkai kreipia dėmesį į Palangos savivaldybę, kuri ne tik nepardavinėja senų, miestui svarbių pastatų, bet ir prikelia juos (pavyzdžiui, vilas „Anapilis“, „Romeo“ ir „Džiuljeta“, kurhauzą ir kt.) naujam gyvenimui.

Negali daryti įtakos

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas „Lietuvos žinioms“ prisipažino, kad paveldosaugininkai įdėmiai stebi situaciją Šilutėje. „Mums svarbiausia, kad tam pastatui neiškiltų tiesioginė grėsmė. Jos kol kas nėra. O daryti įtaką savivaldos sprendimams negalime. Vietos valdžia nusprendė parduoti muziejaus pastatą, ji tokią teisę turi. Svarbiausia – kultūros paveldo objekto apsauga, derama jo priežiūra. Pastatą įsigijusiems verslininkams, jei tokių rasis, be abejo, galios griežti reikalavimai, nes namas turi daugybę vertingų savybių, kurių negalima niokoti“, – pabrėžė paveldosaugininkas.