Molėtų žvejybos rojui dairomasi atrakcijų
2013-ai­siais Žve­jy­bos ro­ju­mi pa­skel­bus da­lį Za­ra­sų ir Mo­lė­tų ra­jo­nų te­ri­to­ri­jos, iki šiol te­nykš­čiuo­se eže­ruo­se veis­tos žu­vys. Da­bar Mo­lė­tų ra­jo­nas sie­kia su­kur­ti ir šio ro­jaus inf­raks­truk­tū­rą.

Žvejybos rojaus Lietuvoje įkūrimas – Aplinkos ministerijos idėja, prieš penkerius metus iškelta tuomet šiai ministerijai vadovavusio dabartinio Europos Parlamento nario Valentino Mazuronio. Aplinkos ministerija tuomet pasiūlė tuomet atrodžiusią milžinišką vieno milijono litų (330 tūkstančių eurų) investiciją žvejybos rojaus kūrimui ir pakvietė savivaldybes siūlyti idėjas šiam rojui sukurti. Minėto rojaus konkursą laimėjo Zarasų bei Molėtų savivaldybės. Už skirtus pinigus įžuvinusi dalį ežerų, Molėtų rajono savivaldybė toliau plėtoja Žvejybos rojaus idėją ir ieško būtų kaip sutvarkyti šio rojaus vietas.

Dairomasi pramogų

Molėtų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Miltenienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog norint, kad kuo daugiau žmonių atvyktų ilsėtis, pramogauti, žuvauti į vandenų gausa garsėjantį Molėtų rajoną, savivaldybės administracija parengė tris investicinius projektus, skirtus žvejybos rojaus plėtotei. Projektai įvertinti pirmajame vertinimo etape, tad tikimasi, kad jiems įgyvendinti bus gauta lėšų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Parengtų projektų vertė kiek didesnė nei 123 tūkstančiai eurų, juos įgyvendinant 11 tūkstančių eurų yra pasirengusi skirti Molėtų rajono savivaldybė.

Pasak V. Miltenienės, pagal vieną iš projektų būtų perkamas katamaranas su primontuojamu varikliu, skirtas pramoginei žvejybai bei edukacinėms kelionėms. „Katamaranas žmones plukdytų Baltųjų Lakajų ežeru“, – sakė vyriausioji specialistė. Pasak jos, visai netoli šio ežero yra pastatytas aukščiausias Lietuvoje Mindūnų (Labanoro) apžvalgos bokštas, kuris ypač gausiai lankomas turistų. Važiuojant link minėto apžvalgos bokšto, pravažiuojamas vienintelis šalyje žvejybos muziejus, esantis Mindūnų kaime. Teikiamame projekte prašoma lėšų ir šiam muziejui reikalingai krosniai. Tuomet per muziejaus vykdomas edukacines programas būtų verdama žuvienė bei kepama žuvis. „Neabejojame, kad lankytojams patiktų tokia pramoga“, – sakė vyriausioji specialistė.

Rojus būtų gražesnis

V. Miltenienė teigė, jog antrasis projektas parašytas gauti lėšoms, reikalingoms įrengti pontoniniams lieptui, prie kurio švartuotųsi katamaranas, taip pat būtų įrengti laiptai, kuriais būtų patogu stačiu Baltųjų Lakajų ežero pakrantės šlaitu nusileisti iki vandens, taip pat prie šio ežero būtų pastatyta pavėsinių, suolų bei stalų, skirtų poilsiautojams. Trečiuoju projektu tikimasi pritraukti lėšų, reikalingų tam, kad pačiame Molėtų mieste, prie Pastovėlio ežero, kuris taip pat priskiriamas Žvejybos rojaus teritorijai, būtų pastatyta skulptūrų žvejybos tematika. „Manome, kad ežero pakrantėje turėtų stovėti iš metalo sukurtos skulptūros“, – sakė V. Miltenienė.