Merija teiks sielovados paslaugas
Su­tau­pius so­cia­li­nės par­amos lė­šų, su­nkiai ser­gan­tiems Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams bus tei­kia­mos sie­lo­va­dos kon­sul­ta­ci­jos. Vie­na to­kios kon­sul­ta­ci­jos va­lan­da įver­tin­ta 16,50 eu­ro.

Sielovados paslaugos skirtos padėti išgyventi kančią ir sunkiems ligoniams, ir jų artimiesiems. „Alytaus valdžia suprato, kad susirgus žmogui nepakanka gydyti vien jo kūną, pagalbos reikia ir dvasiai“, – sakė su alytiškiais dirbsianti sielovadininkė Jūratė Liubamirskaitė. Ji teigė, matyt, būsianti pirma šalyje dvasinė asistentė, kurios paslaugas perka merija.

Veiksminga pagalba

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad Alytuje, viename pirmųjų miestų šalyje, pradėjus teikti vadinamosios integralios pagalbos (socialinės pagalbos ir slaugos) paslaugas, sunkiai sergantys žmonės ir jų artimieji atkreipė dėmesį, kad vien šios pagalbos nepakanka. „Būtent tai akcentuodami nutarėme pirkti sielovadininko paslaugas“, – sakė S. Dumbliauskienė. Ji tvirtino, jog šios paslaugos taip pat bus teikiamos ir ligonių artimiesiems, kurie neretai kenčia labiau nei sunkiai sergantys jų giminaičiai.

Bandymas teikti sielovados pagalbą Alytuje buvo padarytas, kai savivaldybės lėšomis pernai tris mėnesius tokia pagalba buvo teikiama VšĮ Alytaus poliklinikos pacientams.

Savotiškas bandymas teikti sielovados pagalbą Alytuje buvo padarytas, kai savivaldybės lėšomis pernai tris mėnesius tokia pagalba buvo teikiama VšĮ Alytaus poliklinikos pacientams. Ji buvo veiksminga, todėl šiemet tokią pagalbą numatyta teikti ir kitiems žmonėms. „Sielovados pagalbą planuojame teikti pusšimčiui ar daugiau asmenų. Svarbu, kad žmonės išdrįstų jos paprašyti“, – teigė S. Dmubliauskienė. Numatyta, kad su vienu ligoniu bei jo artimaisiais sielovadininkas dirbs iki 10 valandų. Už vieną darbo valandą Alytaus miesto savivaldybė specialistui mokės 16,50 euro iki mokesčių. Viešųjų pirkimų konkurse sielovadininke pasirinkta J. Liubamirskaitė.

Padeda sugrąžinti viltį

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete dvasinio konsultanto magistro studijas baigianti, anksčiau tikybos mokytoja dirbusi J. Liubamirskaitė pasakojo, kad sielovadininko darbą iš tiesų reglamentuoja Šventasis Raštas. „Pagal jį, viena žmogaus išgijimo sąlygų – atsikratyti nuodėmių, susigrąžinti viltį ir (tai ypač svarbu) įsisąmoninti, kad gyvenimas nebuvo beprasmis, o sunkiai susirgęs žmogus netampa bevertis“, – pabrėžė ji.

Sielovadininkė pasakojo lankanti sunkius ligonius, kuriems dažniausiai būna nedaug likę gyventi. „Todėl ir kalbamės apie esminius, išskirtinai svarbius dalykus: žmogaus gyvenimo paskirtį, tikslus, ligos prasmę, įvertiname gyvenimo pamokas“, – vardijo J. Liubamirskaitė. Anot jos, sunkiai susirgę žmonės, net ir netikintys, nori kalbėti apie religiją, Dievą. „Sielovada – ne psichologija. Sielovados atveju padeda buvimas kartu, bendra malda ir net tyla“, – teigė J. Liubamirskaitė.

VšĮ Alytaus poliklinikos Slaugos ir socialinės globos skyriaus administratorė Teresė Draugelienė pripažino, kad su sunkiais ligoniais dirbusi J. Liubamirskaitė suteikė išties didžiulę pagalbą šiems žmonėms bei jų artimiesiems.

„Jie patys tvirtino, kad sielovadininkė jiems padeda ištverti ligos keliamas kančias, negalios, vienatvės skausmą. Žmonėms pavyko nugalėti ir negatyvius jausmus“, – sakė T. Draugelienė. Anot jos, J. Liubamirskaitė, be kita ko, tarpininkavo ligoniui kviečiant kunigą, sergančiam žmogui bei jo artimiesiems padėjo atsikratyti iki tol susidaryto netinkamo Dievo įvaizdžio. Slaugos ir socialinės globos skyriaus pacientams suteikta pagalba buvo itin reikalinga, todėl ją planuojama dar labiau plėsti.