Lukiškių aikštėje – Latvijos Respublikos paskelbimo 100-osios metinės
Lap­kri­čio 18 die­ną 12.00 val. Vil­niu­je Lu­kiš­kių aikš­tė­je bus iš­kil­min­gai iš­kel­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Lat­vi­jos Res­pub­li­kos vė­lia­vos. Vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja skir­ta Lat­vi­jos Res­pub­li­kos pa­skel­bi­mo 100-osioms me­ti­nėms pa­žy­mė­ti.

Oficialioje ceremonijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Latvijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Einars Semanis, Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės nariai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai, Lietuvos kariuomenės LDK Gedimino štabo bataliono garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos visuomenė, rašoma pranešime spaudai.

Nepriklausomybės šimtmetį jau paminėjo Suomija – 2017 metų gruodžio 6 dieną, Lietuva – šių metų vasario 16 dieną, Estija – vasario 24 dieną. Lenkija nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines paminėjo 2018 metų lapkričio 11 dieną.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu tomis dienomis Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims pasiūlyta iškelti Lietuvos valstybės ir, jei yra galimybė, nepriklausomybės šimtmetį švenčiančios valstybės vėliavą.

Vasario 16 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį įvairiais būdais pažymėjo visos minėtos šalys.