Laisvės kovotojus įamžins „Branduolys“
Cen­tri­nė­je Mo­lė­tų aikš­tė­je, kur po­ka­riu gu­lė­jo oku­pan­tų nu­kan­kin­tų Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų kū­nai, bus sta­to­mas mo­nu­men­tas.

Molėtų rajono savivaldybės antrą kartą skelbtame atminimo ženklo – paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę idėjos konkurse laimėjo kaunietis skulptorius Donatas Dovidavičius ir jo kūrinys „Branduolys“. Tikimasi, kad šis paminklas Molėtų centre bus atidengiamas tuo pat metu, kai vyks kitą rudenį numatytos iš esmės pertvarkyti centrinės miesto aikštės atidarymas.

Vyko du konkursai

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad paminklu įamžinti Molėtų krašto kovotojus siekiama nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. „Centrinėje miesto aikštėje, būtent toje vietoje, kur pokariu gulėjo sovietų išniekinti laisvės kovotojų kūnai, nedidukas atminimo ženklas jau yra. Tačiau visuomenė norėjo meniškesnio, svaresnio šiuos kovotojus įamžinančio ženklo. Tuo tikslu konkursai buvo rengiami dvejus iš eilės metus“, – sakė G. Putvinskas.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos valdininko teigimu, siekta, kad jis būtų solidus, atskleidžiantis mūsų tautos kovą, keliantis dvasią. Pernai vykusiam konkursui buvo pateikti du paminklo modeliai, vienas jų vaizdavo angelą, kitas – akmenines ašaras. Nei vienas, nei kitas komisijos narių neįtikino savo reikšmingumu. „Šiemet ir visuomenės atstovai, ir komisijos nariai aktyviausiai balsavo už skulptoriaus D. Dovidavičiaus kūrinį „Branduolys“, – sakė G. Putvinskas. Šis darbas atrinktas iš trijų, pasiūlytų konkursui.

Įprasmino tautos jėgą

Molėtų rajono savivaldybė planuoja paminklui skirti 60 tūkst. eurų. Jis bus vienas pagrindinių akcentų visiškai sutvarkytoje aikštėje, o jai sutvarkyti bus panaudota per milijoną eurų ES fondų lėšų. Priešais savivaldybės administracijos pastatą esanti aikštė pasikeis iš esmės: ji bus suskirstyta zonomis, aikštės pagrindas bus įvairių lygių, bus įrengti ir fontanai. Aikštės atidarymas planuojamas kitų metų rudenį, tuo pat metu tikimasi atidengti ir paminklą kovotojams už Lietuvos laisvę.

Kaunietis skulptorius D. Dovidavičius „Lietuvos žinioms“ teigė, kad šiuo paminklu norėjęs įprasminti tautos jėgą, kurią parodė kovotojai už mūsų tautos laisvę. „Mano tikslas, kad šis paminklas žadintų mintis, keltų jausmus tiems, kas į jį žiūrės. Tikiuosi, kad jis sukels minčių apie išsilaisvinimą“, – sakė būsimo paminklo autorius. Vienas paminklo pastatymo idėjos autorių molėtiškis Danielius Bimbiris įsitikinęs, kad visa tai yra gerai, bet, jo nuomone, paminklas statomas per vėlai. „Tuoj bus trys dešimtys metų, kai raginame tai padaryti. Paminklas turėjo gerokai anksčiau liudyti apie tautos kančias“, – aiškino molėtiškis.