Kviečiama teikti idėjas, kaip Šv. Jokūbo komplekse įrengti ir licėjų
Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gą pa­skel­bė nau­jo at­vi­ro tarp­tau­ti­nio ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so są­ly­gas, kvies­da­ma Lie­tu­vos ir už­sie­nio ar­chi­tek­tus teik­ti pro­jek­tus li­cė­jaus ir vieš­bu­čio su kon­fe­ren­ci­jų cen­tru pro­jek­tui Šv. Jo­kū­bo pa­sta­tų komp­lek­se Vil­niu­je.

Penktadienį paskelbtos komplekso Vasario g. 16-osios g. 1 Vilniuje komplekso, į kurį bendrovė „Orkela“ ketina investuoti daugiau nei 45 mln. eurų, atviro tarptautinio architektūrinio konkurso sąlygos.

Kaip teigiama Lietuvos architektų sąjunga pranešime žiniasklaidai, konkursas atspindi pastangas atverti komplekso erdves vilniečių kultūriniam gyvenimui bei įgyvendinti ekspertų rekomendacijas.

Konkurso sąlygos parengtos remiantis sąjungos architektūrinių konkursų organizavimo nuostatais bei Lietuvos architektų rūmų patvirtinta laikinąja architektūrinių konkursų organizavimo tvarka.

Pasak Lietuvos architektų sąjungos pirmininkės Rūtos Leitanaitės, Lietuvos ir tarptautinės architektų bendruomenė kviečiama teikti projektus naujam kompleksui Vasario 16 g., Vilniuje, kurį sudarys viešbučio ir konferencijų centras bei licėjus.

„Siūlomus viešbučio ir konferencijų centro bei licėjaus projektus vertins devyni tarptautinės komisijos nariai. Tarp jų – užsienio bei Lietuvos architektai, taip pat ir žinomi visuomenės atstovai. Jų vaidmuo bus įvertinti, kaip naujos idėjos atitiks architektūros kokybės reikalavimus, kurie lemia ir viešojo intereso atitikimą. Visus komisijos narius skyrė Lietuvos architektų sąjunga“, – sako R. Leitanaitė.

Architektų idėjų, kaip turėtų atrodyti licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru projektas, paieškai skirti trys mėnesiai.

Konkurso nugalėtojas paaiškės ateinančių metų kovo 15 d., o trijų geriausių projektų autoriai pasidalins prizinį fondą.