Kultūrininkai Jurbarke palikti ant ledo: politikai atšaukė mero pažadą
Jur­bar­ko ra­jo­no ta­ry­bos na­riai užp­ro­tes­ta­vo me­ro Skir­man­to Moc­ke­vi­čiaus pri­ta­ri­mą kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son ini­ci­juo­tam me­mo­ran­du­mui dėl sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo.

Pasirašyti memorandumą, pagal kurį savivaldybių įstaigose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai būtų didinami bendromis valstybės ir savivaldybių pastangomis, kultūros ministrė merus paragino šių metų spalio 4 dieną. Jų parašai turi užtikrinti, kad trejus artimiausius metus kiekviena savivaldybė kas mėnesį atseikės po 19 eurų kiekvienam jos teritorijoje dirbančiam kultūrininkui prie valstybės skirsimų 56 eurų.

Skirmantas Mockevičius: „Esu įsitikinęs, kad turėtume išnaudoti visas galimybes kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams kelti.“

Memorandumo nepasirašė Ignalinos ir Biržų rajonų merai, o Jurbarko rajono taryba neseniai kaip nepriimtiną įvertino mero S. Mockevičiaus pritarimą šiam dokumentui.

S. Mockevičius „Lietuvos žinioms“ teigė, jog tądien, kai dauguma jo kolegų merų pasirašinėjo memorandumą, jis tame susitikime nedalyvavo. Kiek vėliau išstudijavęs dokumento tekstą, jis Kultūros ministerijai išsiuntė raštą, kuriuo informavo idėjai pritariantis. „Pritariu jai ir dabar, tačiau memorandumo tekstą apsvarstę Jurbarko rajono tarybos nariai vieno balso persvara nusprendė iš savo biudžeto neskirti prašomos lėšų dalies, reikalingos kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams didinti“, – sakė meras.

Jis tikino, kad savivaldybės kultūrininkai tokiu rajono tarybos sprendimu nesidžiaugia. „Nedžiugina jis ir manęs, nes esu įsitikinęs, kad turėtume išnaudoti visas galimybes kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams kelti“, – pažymėjo Jurbarko rajono meras.

Pirmasis memorandumą sukritikavęs ir merų reketu raginimą jį pasirašyti pavadinęs Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas po susitikimo su ministre siuntė raštus Lietuvos savivaldybių asociacijai, Vyriausybei ir premjerui, prašydamas įvertinti, jo manymu, netinkamą Kultūros ministerijos vadovės elgesį. „Oficialių raštiškų atsakymų negavau, bet faktas, kad premjeras pareiškė atstatydinantis L. Ruokytę-Jonsson, ir yra jos elgesio įvertinimas“, – pareiškė Biržų rajono meras.

Jis pabrėžė, kad nepasirašydamas memorandumo siekė ne nuskriausti kultūros ir meno darbuotojus, o juos apginti. „Turėtume būti vieningi ir nesileisti vedžiojami už nosies“, – kalbėjo V. Valkiūnas.

Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus patarėjas Arūnas Malinovskis pažymėjo, jog jau tikrai apsispręsta, kad nuo 2019-ųjų sausio savivaldybėse dirbančių kultūros ir meno srities darbuotojų atlyginimai didės vidutiniškai 75 eurais per mėnesį.

„Savivaldybėse, kurios nepasirašė memorandumo, atlyginimai didės suma, kuri išeina be savivaldybės indelio“, – sakė jis.