Kručinskai: „Bažnyčia ir Šv. Raštas moko, kad vaikai turi gerbti tėvą ir motiną“
Kau­nie­čių Eg­lės ir Gin­ta­ro Kru­čins­kų šei­ma as­me­ni­nė­je „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­vie­ši­no raš­tą, ku­riuo at­si­sa­ko įsi­leis­ti šei­mą lan­kan­čius so­cia­li­nius dar­buo­to­jus. Tuo pa­čiu raš­tu pa­aiš­ki­na, ko­dėl at­si­sa­ko ir tė­vys­tės kur­sų.

Rašte, skirtame Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai bei Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui, abu sutuoktiniai teigia, kad nuolatiniai vaiko teisių apsaugos ir socialinių darbuotojų lankymaisi jų namuose trikdo vaikų sveikatą ir emocinę raidą. Esą atsirado vaikų baimė, nesaugumo jausmas, net pasireiškė vaikų agresija. Dėl šios priežasties šeima sutinka su socialiniais darbuotojais bendrauti tik lauke.

„Taip pat tiek aš, tiek ir mano sutuoktinė Eglė Kručinskienė atsisakome mums prievarta primestų pozityvios tėvystės kursų, kurie prieštarauja mūsų religiniams įsitikinimams. Bažnyčia ir Šv. Raštas moko, kad vaikai turi gerbti tėvą ir motiną, kad jiems gyvenime gerai sektųsi ir jie ilgai gyventų žemėje. Mums teikiamuose mokymuose perteikiamą pozityvios tėvystės esmę sudaro tam tikras nepagarbos tėvams propagavimas bei jų reikšmingumo vaikų gyvenime sumenkinimas skleidžiant, žinią, kad vaikai tarsi nepriklauso savo tėvams, o priklauso pasauliui; teigiama, kad vaikai neprivalo padėti tėvams senatvėje“, – rašte teigia sutuoktiniai Kručinskai.

Eglės ir Gintaro Kručinskų šeimos raštas, paviešintas jų asmeninėje "Facebook" paskyroje./ "Facebook" nuotrauka

Smurtu prieš savo du mažamečius vaikus įtarti E. Kručinsienė bei jos sutuoktinis teigia, kad tėvai turi teisę patys pasirinkti ugdymo formas pagal savo įsitikinimus, kaip auklėti savo vaikus. Kartu su tėvystės kursais esą brukama neoliberalistinė ideologija, o tai yra, sutuoktinių nuomone, amoralu, prieštarauja šeimos pažiūroms bei vaikų interesams.

LŽ primena, kad Kauno apygardos teismui paskelbė, jog žemesnės instancijos, Kauno apylinkės teismas teisėtai leido paimti du vaikus iš Gintaro ir Eglės Kručinskų namų. Rugsėjo mėnesį Kručinskų vaikai: 2 metų berniukas ir jo 3 metų sesė buvo išvežti iš namų ir beveik mėnesiui įkurdinti pas globėjus dėl įtariamo smurto. Kauno apylinkės teismas E.Kručinskienės bylą pradės nagrinėti sausio pradžioje.