Kretingos grafų koplyčia atveria duris
Nuo lap­kri­čio 1-osios, Vė­li­nių pir­mą kar­tą po res­tau­ra­ci­jos dviem die­noms du­ris at­vers gar­sio­ji Kre­tin­gos gra­fų Tiš­ke­vi­čių kop­ly­čia mies­to se­no­sio­se ka­pi­nė­se.

Aplankyti didikų ir jų artimųjų amžinojo poilsio vietą bus galima lapkričio 1 ir 2 dienomis nuo 11 iki 17 val.

Senosiose šio Žemaitijos miesto kapinėse esanti XIX amžiaus neogotikinė koplyčia plačiai išgarsėjo 2014 metais, kai archeologai kriptoje aptiko paslėptus keturis sarkofagus su Tiškevičių ir jų aplinkos žmonių palaikais.

1893 metais paskutinio Kretingos grafo Aleksandro Tiškevičiaus (1864–1945) statyta koplyčia-mauzoliejus buvo pradėta restauruoti pernai rudenį. Darbų vertė – per 213,5 tūkst. eurų (Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kretingos rajono savivaldybės lėšos). Tačiau už šiuos pinigus darbų konkursą laimėjusi UAB „Pamario restauratorius“ visiškai restauravo tik kriptą, atstatė atramines raudonų plytų sienas, laiptus ir kt.

Baigus sudėtingus kriptos restauravimo darbus, ši koplyčios dalis lankytojus pasitiks gerokai pasikeitusi: kriptoje aptikus šviesduobes paaiškėjo, kad jos kadaise buvo užpiltos iš išorės žemėmis. Buvo rastos užmūrytos langų arkos, tad dabar atkurti buvę langai ir į pusrūsį skverbiasi natūrali šviesa.

Muziejininkai nuvalė ir pastatė medinius karstus su XVII amžiuje gyvenusių Kazimiero ir Jadvygos Tiškevičių palaikais. Taip pat pastatyti du rasti metaliniai sarkofagai: nežinomos moters ir penkerių metukų grafų anūkės Marijos. Jos palaikų slėptuvė vienintelė iš trijų buvo nenugriauta ir palikta kaip istorinis liudijimas. Kiti du betoniniai postamentai pašalinti.

Toje vietoje, kur buvo užmūryti sutuoktinių grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių sarkofagai, dabar padėti mediniai karstai su jų palaikais. Šie vėliau bus perkelti į restauruotus sarkofagus. Tikėtina, kad abu itin puošnūs sarkofagai į Kretingą sugrįš jau kitą mėnesį.