Kretingiškiai už paimtus vaikus prašo 120 tūkst. eurų neturtinės žalos
Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo Klai­pė­dos rū­mai va­sa­rį ke­ti­na pra­dė­ti nag­ri­nė­ti tė­vų iš Kre­tin­gos skun­dą dėl pa­im­tų vai­kų ir dėl to gal­būt pa­tir­tos ža­los.

„Skundas dėl 120 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo priimtas. Byla bus nagrinėjama vasario 12 dieną. Byla bus nagrinėjama uždarame posėdyje“, – BNS sakė teismo atstovė Marija Varanavičiūtė.

Keturi pareiškėjai – A. K, D. K., A. K., I. K. – reikalauja, kad žalą atlygintų Kretingos rajono savivaldybė, trečiuoju suinteresuotu asmeniu prašoma patraukti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Tėvai mano patyrę neturtinę žalą dėl neteisėtų veiksmų – vaikų paėmimo iš tėvų.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimais vaikai 2017 metais paimti iš šeimos dėl galimo smurto prieš juos ir laikinai apgyvendinti Kretingos socialinių paslaugų centre.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų birželio 4 dienos įsakymu sprendimai dėl laikinosios globos nustatymo vaikams panaikinti.

Tėvai sako, kad septynis mėnesius niekuo prieš vaikus nenusižengę tėvai buvo priverstinai atskirti nuo mažamečių vaikų, ir tėvai, ir vaikai patyrė gilų sukrėtimą, išgyvenimus, pasekmes jaučia iki šiol.

Po rezonansą visuomenėje sukėlusio atvejo Kaune, kai iš šeimos paimti du mažamečiai vaikai, imta kalbėti apie nepagrįstai taikomą vaikų paėmimą iš šeimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė įstatymo pataisas, kad vaikų paėmimas iš šeimos būtų kraštutinį priemonė.