Kovotojų už nepriklausomybę kapus saugos valstybė
Mi­nint vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų ka­rių sa­va­no­rių ka­pa­vie­tės vie­nos po ki­tų skel­bia­mos vals­ty­bės sau­go­mais ob­jek­tais.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra daugiau kaip 2 tūkst. 1918–1923 metų Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių masinių kapaviečių arba pavienių kapų. Iš visų jų valstybės saugomo objekto statusas suteiktas 38 kapavietėms ir pavieniams kapams. 23 karių savanorių kapai arba grupinės kapavietės šį statusą gavo praėjusiais metais, dar 15 – šiemet.

„Tikslas – visoms Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių palaidojimo vietoms suteikti ne tik valstybės saugomų objektų, bet ir kultūros paminklų statusą. Taip būtų parodyta pagarba už tautos laisvę kritusiems didvyriams“, – „Lietuvos žinioms“ pabrėžė Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas Romanas Senapėdis.

Jis priminė, kad žmonės, kurių artimieji buvo Nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, negali savo nuožiūra pertvarkyti jų palaidojimo vietų, tai daryti galima tik turint paveldosaugininkų išduotus leidimus.

„Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapų paskelbimas valstybės saugomais objektais – ne vienų metų darbas. Šis procesas vyks, kol visos karių savanorių kapinės turės valstybės saugomo objekto statusą.“

Kapai svarbūs Lietuvai

R. Senapėdžio teigimu, masinėmis Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapavietėmis rūpintasi ne tik tarpukariu, bet ir sovietmečiu – apie tai liudija faktas, kad jos buvo įtrauktos į 1973 metais sudarytą Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašą.

„Savanorių kapavietėmis tuomet rūpinosi, jas tvarkė vietovių, kur jos yra, šviesuoliai. Šie žmonės saugojo ne tik pačių savanorių, bet ir mūsų tautos istorijos atminimą“, – tikino R. Senapėdis. Atkūrus nepriklausomybę, miestuose esančias kapavietes ėmė prižiūrėti kapinių prižiūrėtojai, o kaimuose už jų priežiūrą atsakingi seniūnai ar seniūnijų specialistai.

Pasak R. Senapėdžio, ypatingas dėmesys Nepriklausomybės kovų kariams savanoriams parodytas rengiantis Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. Dar pernai valstybės saugomais objektais pripažinti 23 Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapai ir masinės kapavietės, o neseniai valstybės saugomais objektais pripažinta 15 tokių kapų bei masinių kapaviečių.

“Suteikiant valstybės saugomo objekto statusą šioms atminimo vietoms, pabrėžiama jų svarba mūsų valstybei, – pažymėjo Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas ir pridūrė: – Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapų paskelbimas valstybės saugomais objektais – ne vienų metų darbas. Šis procesas vyks, kol visos karių savanorių kapinės turės valstybės saugomo objekto statusą.“

Tvarkant reikalingi derinimai

Kaip sakė R. Senapėdis, valstybės saugomomis jau pripažintos Nepriklausomybės kovų karių savanorių palaidojimo vietos, esančios Širvintose, Rokiškio rajone Panemunyje, Molėtų rajone Dubingiuose, Ukmergėje bei Ukmergės rajone Želvoje, Pakruojo rajone Rozalime, Pasvalio rajone Joniškėlyje, Alytaus mieste, Kaišiadorių rajone Žiežmariuose, Šiauliuose, Biržuose, Lazdijų rajone Kapčiamiestyje, Panevėžio rajone Vadokliuose, Zarasų rajone Turmante.

Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Mikelionis „Lietuvos žinioms“ teigė, jog Biržuose esančias karių savanorių kapavietes pripažinus valstybės saugomais objektais, gyventojai buvo informuoti, kad jas tvarkyti norintys karių savanorių artimieji privalo „atlikti derinimus“.

Anot jo, dėl to jau girdėti ir nepasitenkinimo akcentų, kad artimieji negali savo nuožiūra tvarkyti karių savanorių kapaviečių. „Tačiau norėdami išsaugoti tai, kas svarbu visai Lietuvai, privalome laikytis taisyklių“, – pabrėžė Biržų rajono merijos specialistas.

Karių savanorių kapavietes pripažinus valstybės saugomais objektais, įvedama tvarka bei imamasi atsakomybės, kad ir ateityje tie kapai neliktų be priežiūros.radviliskis.lt nuotrauka.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjas Vytautas Simelis tvirtino, kad valstybės saugomomis pripažinus karių savanorių palaidojimo vietas, esančias Radviliškyje bei Radviliškio rajone, Šeduvoje, jos tvarkomos bei prižiūrimos taip pat, kaip ir anksčiau – nei geriau, nei prasčiau.

„Valstybės saugomais objektais pripažinus karių savanorių kapavietes, įvedama tvarka bei imamasi atsakomybės, kad ir ateityje tie kapai neliktų be priežiūros. Jie bus tvarkomi ir prižiūrimi valstybės lėšomis“, – tikino jis.

Molėtų rajono Dubingių seniūnas, kuriam pavesta rūpintis Dubingių kapinėse esančia Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapaviete, teigė, kad ji prižiūrima pasitelkiant už pašalpas atidirbančius žmones bei seniūnijos darbuotojus. „Kapavietė tvarkinga, kariai savanoriai pagerbti“, – pabrėžė seniūnas.