Klaipėdos plotas didėja: jungiasi kaimai
Prie Klai­pė­dos mies­to jun­gia­si kai­mai, pri­klau­san­tys uos­ta­mies­čio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tre­čia­die­nį ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“.

Slengių kaimo gyventojai praėjusį sekmadienį nežymia persvara nubalsavo už prisijungimą prie Klaipėdos miesto.

Apklausos rezultatus per 15 dienų turėtų patvirtinti Vidaus reikalų ministerija. Vėliau, Vyriausybei parengus įstatymų pakeitimus, galutinį sprendimą dėl Slengių priklausomybės turės priimti Seimas.

Anot „Lietuvos ryto“, prie Klaipėdos miesto taip pat gali jungtis rajone esančios Mazūriškės, Ginduliai, Aukštkiemiai, Jakai, „Žaliojo slėnio“ naujakuriai, Purmalių kaime esančios sodininkų bendrijos gyventojai.