Klaipėdos kelių ir šaligatvių nenuvalančioms įmonėms – baudos
Uos­ta­mies­čio ke­lius ir ša­li­gat­vius va­lan­čios įmo­nės an­trą kar­tą šie­met su­lau­kė tūks­tan­ti­nių bau­dų už pra­stai at­lie­ka­mą dar­bą, BNS pa­tvir­ti­no Klai­pė­dos ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da.

Kelius valančioms įmonėms „Ecoservice“ ir „Žemkasa“ šįkart skirtos 5000 eurų baudos, o šaligatvius tvarkančiai bendrovei „Klaipėdos želdiniai“ skirta 1950 eurų bauda.

„Pirmadienio rytą prieš piko valandas nebuvo pavalytos pagrindinės miesto gatvės, magistralės, kuriomis važiuoja ir viešasis transportas, ir gyventojai. Jie paprasčiausiai iš nakties nebuvo nuvalyti. Gatvės išvis nebuvo valytos, šaligatviai buvo valomi, bet tik miesto centre“, – teigė L. Būda.

Anot jo, įmonės valyti gatves pradėjo iškart po rytinio piko, tuo metu savivaldybės darbuotojai tikrino įmonių darbą.

„Pastebėjom, kad ir technikos trūksta – ne tiek dirba, kiek turėtų būti pagal sutartį. Šiaurinėje pusėje turi 10 dirbti valytuvų, pietinėje pusėje irgi 10, bet dirbo tik po 6 valytuvus, todėl ir valymo tempai buvo lėtesni“, – sakė ūkio departamento vadovas.

Baudų uostamiestį valančios įmonės sulaukia antrą kartą šiais metais.

„Svarstome galimybę nutraukti sutartis, bet neplanuojam. Šita galimybė buvo šiandien ryte aptarta. O vakar vakare su gatvių ir šaligatvių prižiūrėtojais buvau susitikęs, jie apie ateitį kalba, kad nebus daugiau nesusipratimų“, – teigė L. Būda.

Sausio viduryje kelius tvarkančios įmonės sulaukė po 1500 eurų siekiančių baudų, o šaligatvius tvarkanti bendrovė buvo nubausta 300 eurų bauda.