Klaipėdoje sustabdytas, kaip manoma, neblaivus vairavęs Rusijos diplomatas
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Klai­pė­do­je su­lai­ky­tas, kaip ma­no­ma, ne­blai­vus vai­ra­vęs Ru­si­jos dip­lo­ma­tas, jis gir­tu­mą ti­krin­tis at­si­sa­kė.

Policijos departamento duomenimis, Šiaulių gatvėje sustabdytą „VW Jetta“ automobilį diplomatiniais numeriais vairavo Rusijos generalinio konsulo 3-iasis sekretorius A. T., gimęs 1986 metais, nuo jo sklido alkoholio kvapas.

Diplomatas pasitikrinti girtumą atsisakė ir pateikė „A“ lygio akreditacijos pažymėjimą.

Automobilis perduotas konsulato atstovui.