Klaipėdoje susidūrus mikroautobusui ir automobiliui prispaustas žmogus
Anot Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro pra­ne­ši­mo, ket­vir­ta­die­nį 20.16 val. gau­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kad Klai­pė­do­je, prie Mi­ni­jos gat­vės su­si­dū­rė mi­kroau­to­bu­sas ir au­to­mo­bi­lis, yra pri­spaus­tas žmo­gus.

Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, medikai, policija.