Klaipėdoje apiplėštas Latvijos karys
Klai­pė­do­je šeš­ta­die­nį nu­ken­tė­jo du Lat­vi­jos ka­ri­nių pa­jė­gų ka­riai: iš vie­no pa­grob­tas te­le­fo­nas ir pi­ni­gai, ki­tas ka­rys at­vež­tas į li­go­ni­nę dėl su­mu­ši­mo.

Anot Policijos departamento, šeštadienį, apie 8 val. 30 min. Klaipėdoje, Taikos prospekte esančiame bare, nepažįstami asmenys užpuolė ne tarnybos metu neuniformuotą Latvijos karinių jūrų pajėgų jaunesnįjį puskarininkį, gimusį 1987 metais.

Iš vyro pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas „Huawei P10“ ir piniginė su pinigais bei dokumentais.

Dar vienas karys šeštadienį, apie 1 val. 30 min. dėl galvos sumušimo buvo pristatytas į Klaipėdos ligoninę. Neuniformuotas, ne tarnybos metu buvęs karys paaiškino, kad apie pirmą valandą nakties jį kruizinių laivų terminale sumušė nepažįstami asmenys.