Klaipėda ieškosi Kalėdinės dovanos
Gruo­džio 1-ąją, 17 val., Klai­pė­do­je, Tea­tro aikš­tė­je, bus įžieb­tas svar­biau­sias žie­mos šven­čių sim­bo­lis – Ka­lė­dų eg­lė. Ti­ki­ma­si, jog ir šie­met tai bus gy­vas, ža­lias, miš­ku kve­pian­tis me­dis. Klai­pė­die­čiai jau da­bar kvie­čia­mi siū­ly­ti sa­vo užau­gin­tų eg­lių kan­di­da­tū­ras gar­bin­gai mi­si­jai – bū­ti pa­grin­di­niu uos­ta­mies­čio Ka­lė­dų sim­bo­liu.

Šių metų kalėdinių renginių organizatoriai – VšĮ „Klaipėdos šventės“ prieš dvejus metus pirmąkart paragino klaipėdiečius dovanoti savo užaugintus medžius Kalėdų šventei. Iniciatyva sulaukė daugybės teigiamų atgarsių ir kasmet vis tvirčiau pretenduoja tapti tradicija.

„Tikra eglutė, atkeliavusi į aikštę iš mylinčių namų – didelė vertybė. Tai – medis su istorija, su pačiais gražiausiais prisiminimais ir energetika. Tai – ne tik dovana miestui ir miestiečiams, tai – dalijimosi gerumu simbolis, Kalėdų vertas sprendimas „,– sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Jis neabejojo, jog miesto kiemuose ir šiemet atsiras žaliaskarė, ne žemesnė nei 8 metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo.

Organizatorių patirtis rodo, jog padovanoti šventei ilgus metus savo namų ar sodų valdose augintas egles žmones skatina įvairios priežastys. Aukštaūgiai medžiai ne tik užstoja saulės šviesą, bet ir kliudo elektros laidams ar požeminėms komunikacijoms, užima daug vietos. Pirmieji Kalėdų eglių mecenatai neslėpė, kad emociškai nebuvo lengva nukirsti savo pačių sodintus ir puoselėtus medžius. Apsisprendimą palengvino žinojimas, jog dovanojant eglę Kalėdų šventei, medžiui bus tarsi suteikta antroji galimybė – išskirtinė proga puošniu rūbu džiuginti Kalėdų stebuklo laukiančius žmones, rašoma pranešime spaudai.

Prisidėti prie stebuklingos Kalėdų atmosferos kūrimo Klaipėdoje dovanojant savo užaugintą medį kvietė ir „Klaipėdos švenčių“ kūrybos vadovė Dalia Grikšaitė, pažadėjusi, jog organizatoriai išspręs visus su eglutės nukirtimu, pervežimu ir medžio augimo vietos sutvarkymu susijusius rūpesčius.

Beje, pernai eglutę miestui dovanojusi šeima prieš Kalėdas sulaukė ypatingos dovanos – miesto vadovas jiems dovanų nuvežė naują eglės sodinuką.