Ketvirtajame „In Memoriam“ bėgime rekordinis dalyvių ir rėmėjų skaičius
Šeš­ta­die­nį Vil­niaus Vin­gio par­ke vy­ko ket­vir­ta­sis bė­gi­mas „In Me­mo­riam“, skir­tas 2018 m. mi­ru­siems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Lie­tu­vo­je tar­nau­jan­čių są­jun­gi­nin­kų ka­riams pa­gerb­ti.

Renginyje dalyvavo apie 2000 karių ir bėgimo entuziastų. Labdaros bėgimo metu dalyviai aukojo lėšas, kurios bus perduotos mirusių karių artimiesiems. Šiais metais vien tik bėgimo dieną yra surinkta beveik 6000 eurų. Šiais metais gedime per anksti išėjusių septynių Lietuvos kariuomenės ir dviejų NATO priešakinių pajėgų batalione tarnavusių karių.

Renginį organizavo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga, renginį parėmė Lietuvos kariuomenė ir dar daugiau nei 20 rėmėjų. Vilniaus Vingio parke bėgimo dalyviai turėjo galimybę bėgti 1 km, 3 km arba 6 km. ilgio distanciją. Bėgimas taip pat vyko ir kitose šalyse, kur tarnauja Lietuvos kariai: Estijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje.

Pirmą kartą šis bėgimas buvo organizuotas 2015 m., kai rudenį maratono metu mirė majoras Vytautas Burokas. Mintis atminimo renginiu pagerbti per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius ir žuvusius karius kilo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narėms, kurios trumpiau vadinamos tiesiog Birutietėmis.