Keturias valandas neveiks Panemunės pasienio punktas
Ket­vir­ta­die­nį ke­tu­rias va­lan­das ne­veiks Pa­ne­mu­nės – So­vets­ko punk­tas prie sie­nos su Ru­si­ja, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Eismas šiame punkte laikinai bus sustabdytas dėl Karaliaučiaus srityje planuojamų vykdyti elektros tinklų priežiūros darbų.

Transporto priemonių ir asmenų vykimo ribojimai bus taikomi nuo 10 valandos Lietuvos laiku.

Anot VSAT, Rusijos pareigūnai planuoja, kad darbai užtruks keturias valandas.