Kėdainių rajonas pavėlavo į ministerijos perkėlimo traukinį
Mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad nu­ma­ty­tas Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) per­kė­li­mas iš Vil­niaus į Kau­ną esą ne­džiu­gi­na nei ūki­nin­kų, nei že­mės ūkio bend­ro­vių, Kė­dai­nių ra­jo­no me­ras Sau­lius Grin­ke­vi­čius ra­gi­na ŽŪM „per­mes­ti“ į šią sa­vi­val­dy­bę. Cen­tri­nės val­džios at­sto­vai pa­žy­mi, kad toks pa­siū­ly­mas pa­vė­luo­tas, tad ir ne­svars­ty­ti­nas.

Savo pasiūlymą Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius adresavo Seimo ir Vyriausybės vadovams bei žemės ūkio ministrui. Mero teigimu, ŽŪM galėtų įsikurti Kėdainių rajone esančiuose Vilainiuose, daugiau nei 3 tūkst. kv. m pastate, kuriame anksčiau veikė Vandens ūkio institutas.

S. Grinkevičius pabrėžė, kad Kėdainių rajonas – vienas didžiausių ir stipriausių Kauno apskrityje, yra įsikūręs Lietuvos centre, ribojasi su šešias rajonais – Kauno, Raseinių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės bei Jonavos. Per Kėdainius nutiestas geležinkelis, šalia – magistralė „Via Baltica“.

„Kėdainių rajonas taip pat yra vienas didžiausių žemdirbyste užsiimančių rajonų šalyje. Našios žemės ir patogi geografinė padėtis sudaro palankias sąlygas siekti gerų ūkininkavimo rezultatų ir didinti rajono žemės ūkio konkurencingumą. Iš rajono bendro 167 700 hektarų žemės ploto žemės ūkio naudmenos užima net 109 275 hektarus, rajone intensyviai vystoma augalininkystė, daržininkystė ir gyvulininkystė“, – rašoma mero kreipimesi.

Jame taip pat teigiama, kad Kėdainių rajone yra 3 255 žemės ūkio ir kaimo valdos, įregistruoti ir veikiantys 2 457 ūkininkų ūkiai, su ūkininkais ir ŽŪM bendradarbiauja rajone įsikūrusios žemės ūkio mokslo institucijos ir asociacijos – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, šio centro Žemdirbystės institutas, Dotnuvos eksperimentinis ūkis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos agronomų sąjunga, Lietuvos artojų asociacija, Lietuvos žolininkų draugija, Lietuvos žemės ūkio taryba. Esą visa tai rodo, kad Kėdainių rajone yra puikios galimybės ŽŪM veikti.

ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus specialistai į „Lietuvos žinių“ klausimą, kaip ministras Giedrius Surplys reagavo į Kėdainių rajono mero pasiūlymą, atsakė, kad jau yra priimtas sprendimas ŽŪM perkelti į Kauną, tad nei ministras, ne kiti ministerijos vadovai negali jo pakeisti.

Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkas Andriejus Stančikas teigė negirdėjęs Kėdainių rajono mero S. Grinkevičiaus raginimo į šį rajoną perkelti ŽŪM, tačiau pabrėžė, jog toks pasiūlymas nėra naujas. „Nemanau, kad tai būtų padaryta, nes jau yra apsispręsta ŽŪM iš Vilniaus perkelti į Kauną“, – pažymėjo jis.

Seimo KRK dirbantis parlamentaras Algimantas Salamakinas ŽŪM iškėlimą iš Vilniaus vertino kaip kvailystę. „Ir nesvarbu, ar ministerija bus keliama į Kauną, ar į Kėdainių rajoną“, – sakė jis. Anot A. Salamakino, ŽŪM iškėlimas iš Vilniaus apsunkins ne tik jos darbuotojų dalią, bet ir pridarys problemų žemdirbiams.