Kėdainių kautynių 100-mečiui – fejerverkai ir kareiviška košė
Va­sa­rio 9-ąją Lie­tu­vos vi­du­ry­je, Kė­dai­niuo­se, su fe­jer­ver­kais ir ka­rei­viš­ka ko­še ren­gia­ma­si mi­nė­ti prieš šimt­me­tį vy­ku­sias kau­ty­nes, svar­bias tuo, kad jo­se pa­siek­ta lie­tu­vių per­ga­lė po­rai de­šimt­me­čių su­lai­kė so­vie­tų in­va­zi­ją į Lie­tu­vą.

Kėdainių rajono savivaldybė drauge su Lietuvos kariuomene bei Šaulių sąjunga vasario 9-ąją rengiasi paminėti svarbaus Lietuvai įvykio – Kėdainių kautynių 100-metį. Jos vyko praėjus mažne metams po 1918-ųjų vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo. Ginant tautos laisvę, susikovus su sovietinės Rusijos kariuomene, ties Kėdainiais žuvo 40 Lietuvos karių savanorių. Tačiau šios kautynės sulaikė sovietų invaziją į mūsų šalį.

Paminklas stovėjo 33 metus

Kėdainių kautynės – tai 1919 metais vasario 8–10 dienomis vykusios kovos tarp Lietuvos nepriklausomybę gynusios Lietuvos kariuomenės ir į mūsų šalį įsiveržusių sovietinės Rusijos kariuomenės dalinių. Į Lietuvos teritoriją įsibrovusios sovietų kariuomenės tikslas buvo užimti tuometę mūsų šalies sostinę Kauną, į kurį veržtasi per Alytų bei Kėdainius. Tačiau užimti nepriklausomos Lietuvos sostinę sutrukdė ties Kėdainiais vykusios kovos, per kurias su bemaž 1000 sovietų karių susirėmė 200 Lietuvos savanorių, talkinamų Vokietijos kariškių, ir nugalėjo sovietinės Rusijos kovotojus.

Vykstant kovoms ties Kėdainiais, būtent vasario 9-ąją žuvo Lietuvos kariuomenės savanoris Povilas Lukšys, kurio atminimas įamžintas jo žūties vietoje Kėdainių rajone Taučiūnuose. 1928 metais šiam žuvusiam savanoriui buvo pastatytas paminklas pagal Vytauto Žemkalnio-Landsbergio projektą, kuris išstovėjo 33 metus. 1961 metais paminklas žuvusiam savanoriui sovietinės sistemos atstovų buvo nugriautas kaip žadinantis prisiminimus apie laisvą Lietuvą, tad jai neparankus. Netrukus po šalies nepriklausomybės atgavimo, 1992 metais nugriautas paminklas buvo atkurtas bei atstatytas toje pačioje vietoje. Netoli kelio Via Baltica stovintis paminklas yra lankomas turistų.

Kviečia į ekspoziciją

Rengiantis Kėdainių kautynių 100-mečiui, 2018-aisiais vyko žuvusiam savanoriui P. Lukšiui skirto paminklo restauravimas, paminklas baigiamas atnaujinti, sutvarkyta jo aplinka. Kėdainių krašto muziejus Kėdainių kautynių 100-mečiui yra parengęs jas atspindinčią modernią ekspoziciją.